Проте: Error 404 (Not Found)!!1

Содержание

%d0%b0%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5 на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних 80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько 20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (

20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В. І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на

20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в 80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—

20 и Деяниях 5:29?

jw2019

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили 80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

Роберт Коамс, доцент Торонтського університету, підсумував їхнє мислення: «Рак легенів буде через 20 років.

Роберт Коэмс, доцент Торонтского университета, обобщает их взгляды: «Рак легких — через 20 лет.

jw2019

Від Ніцци електричка йде близько 20 хвилин.

Электропоезд от Ниццы идёт около 20 минут.

WikiMatrix

Тягове зусилля в залежності від характеру роботи та індивідуальних особливостей становить 18-20 % від їх ваги.

Тяговое усилие в зависимости от характера работы и индивидуальных особенностей составляет 18—

20 % от их веса.

WikiMatrix

ПРОТЕ – Академічний тлумачний словник української мови

ПРОТЕ.

1. спол., також у сполуч. із спол. а, та. Виражає протиставний зв’язок між сурядними реченнями або однорідними членами речення; але, та, однак. Не радий хрін тертушці, а проте на кожній танцює (Українські народні прислів’я та приказки, 1963, 48); Про сварку забулася Настя, яка вона й буває: ніколи не чула вона від Гната згірдного, зневажливого слова, А проте у Настиному серці, мов павутиння, снувався смуток (Михайло Коцюбинський, I, | 1955, 71); Руки і ноги тремтіли у неї од слабості, проте вона уперто намагалася злізти з ліжка (Степан Васильченко, II, 1959, 17); Він все більше і більше заплутувався у своїх почуваннях і своїх гадках.

Та проте серйозного питання він ще не задавав собі (Гнат Хоткевич, I, 1966, 42); — Хто там? — Свої. Відкривай, — почувся знадвору чийсь тихий, проте знайомий голос (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 268);
//  При наявності допустового сполучника в підрядному реченні або при іншому однорідному члені речення — все ж. Хоч був тато грізний, а проте дуже нас жалував (Марко Вовчок, I, 1955, 57); Хоч до вокзалу було й недалеко, проте я поспішив сісти до авто й поїхати (Юрій Яновський, II, 1958, 97); Як не гуляла війна по висоті, проте не все ще спалила (Олесь Гончар, III, 1959, 62).

2. присл., у знач. вставн. сл. Незважаючи на це, все ж, все-таки. Молоді запорожці витягли на берег волок, повен величезної риби. Риба билася й підстрибувала, як скажена, не справляючи, проте, на двох старих запорожців, що тут-таки сиділи, належного враження (Олександр Довженко, I, 1958, 227); Немає сонця — І десь воно, проте, живе і світить: За хмарами пливучими, за снігом, За млою переливною (Максим Рильський, II, 1960, 94).

Калорийность Проте батончик чорныц шоколад бил. Химический состав и пищевая ценность.

Химический состав и анализ пищевой ценности

Пищевая ценность и химический состав
«Проте батончик чорныц шоколад бил».

В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.

НутриентКоличествоНорма**% от нормы в 100 г% от нормы в 100 ккал100% нормы
Калорийность410 кКал1684 кКал24. 3%5.9%411 г
Белки25 г76 г32.9%8%304 г
Жиры16 г56 г28.6%7%350 г
Углеводы37 г219 г16.9%4.1%592 г

Энергетическая ценность Проте батончик чорныц шоколад бил составляет 410 кКал.

Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.

** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».

Подтягивающая маска с протеинами шелка Silk Protein, 30гр

 Увлажняющая маска с лифтинг-эффектом «BioAqua» с протеинами шелка – полностью натуральный продукт по уходу за всеми типами кожи. Основным компонентом маски являются протеины шелка, благодаря которым кожа прекрасно увлажняется и способна долгое время удерживать влагу. После применения косметического продукта ускоряются обменные процессы дермы и эпидермиса, происходит быстрое заживление повреждений кожи, рубцов, хорошо разглаживаются морщины, усиливается деление клеток, а значит, регенерация кожного покрова.

Преимущества маски BioAqua с протеинами шелка:

  • Натуральность. Эффект воздействия маски обеспечивается комплексом веществ растительного происхождения. Экологически чистые, натуральные компоненты маски (протеины шелка, родниковая вода, овес, экстракт камелии) прекрасно увлажняют кожу, оказывают заметный подтягивающий эффект. Сама природа заботится о красоте и здоровье вашей кожи.
  • Легкая впитываемость. Протеины шелка – один из немногих натуральных компонентов, позволяющих быстро и эффективно доставлять питательные и увлажняющие вещества маски глубоко в кожу. А многочисленные активные вещества протеина шелка (аминокислоты) участвуют в создании коллагена и эластина.
  • Подходит для постоянного применения. Натуральные компоненты маски не вызывают привыкания и остаются максимально эффективными, как через месяц, так и через год регулярного использования продукта.

Отличительной особенностью маски BIOAQUA с протеинами шелка является изобилие высокоэффективных натуральных компонентов в ее составе. Как известно, эффективность природных натуральных компонентов способна давать хорошие результаты в косметологии, не причиняя при этом никакого вреда организму.

Экстракт гамамелиса виргинского, овса посевного, протеины шелка, экстракт камелии оказывают очищающее, защитное, укрепляющее, противовоспалительное, омолаживающее и заживляющее, смягчающее и успокаивающее действия на кожу. При регулярном применении маски кожа становится здоровой и сияющей, как шелк, подтянутой, упругой и увлажненной. Пропадают шелушения и сухость. Морщины выравниваются и со временем исчезают.

Способ применения: расправьте маску на предварительно очищенном лице, плотно прижав ее к коже. Оставьте на 15-20 минут. Снимите и нежно помассируйте лицо кончиками пальцев. После применения маски для достижения максимального эффекта используйте другие уходовые средства.

 

%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5 — с русского на все языки

Все языкиАбхазскийАдыгейскийАфрикаансАйнский языкАканАлтайскийАрагонскийАрабскийАстурийскийАймараАзербайджанскийБашкирскийБагобоБелорусскийБолгарскийТибетскийБурятскийКаталанскийЧеченскийШорскийЧерокиШайенскогоКриЧешскийКрымскотатарскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧувашскийВаллийскийДатскийНемецкийДолганскийГреческийАнглийскийЭсперантоИспанскийЭстонскийБаскскийЭвенкийскийПерсидскийФинскийФарерскийФранцузскийИрландскийГэльскийГуараниКлингонскийЭльзасскийИвритХиндиХорватскийВерхнелужицкийГаитянскийВенгерскийАрмянскийИндонезийскийИнупиакИнгушскийИсландскийИтальянскийЯпонскийГрузинскийКарачаевскийЧеркесскийКазахскийКхмерскийКорейскийКумыкскийКурдскийКомиКиргизскийЛатинскийЛюксембургскийСефардскийЛингалаЛитовскийЛатышскийМаньчжурскийМикенскийМокшанскийМаориМарийскийМакедонскийКомиМонгольскийМалайскийМайяЭрзянскийНидерландскийНорвежскийНауатльОрокскийНогайскийОсетинскийОсманскийПенджабскийПалиПольскийПапьяментоДревнерусский языкПортугальскийКечуаКвеньяРумынский, МолдавскийАрумынскийРусскийСанскритСеверносаамскийЯкутскийСловацкийСловенскийАлбанскийСербскийШведскийСуахилиШумерскийСилезскийТофаларскийТаджикскийТайскийТуркменскийТагальскийТурецкийТатарскийТувинскийТвиУдмурдскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийУзбекскийВьетнамскийВепсскийВарайскийЮпийскийИдишЙорубаКитайский

 

Все языкиАнглийскийНемецкийНорвежскийКитайскийИвритФранцузскийУкраинскийИтальянскийПортугальскийВенгерскийТурецкийПольскийДатскийЛатинскийИспанскийСловенскийГреческийЛатышскийФинскийПерсидскийНидерландскийШведскийЯпонскийЭстонскийТаджикскийАрабскийКазахскийТатарскийЧеченскийКарачаевскийСловацкийБелорусскийЧешскийАрмянскийАзербайджанскийУзбекскийШорскийРусскийЭсперантоКрымскотатарскийСуахилиЛитовскийТайскийОсетинскийАдыгейскийЯкутскийАйнский языкЦерковнославянский (Старославянский)ИсландскийИндонезийскийАварскийМонгольскийИдишИнгушскийЭрзянскийКорейскийИжорскийМарийскийМокшанскийУдмурдскийВодскийВепсскийАлтайскийЧувашскийКумыкскийТуркменскийУйгурскийУрумскийЭвенкийскийБашкирскийБаскский

Профиль растений для Protea (протея)Нажмите на научное название ниже, чтобы развернуть его в разделе РАСТЕНИЯ. Классификационный отчет.

База данных растений включает следующие 1 вид Protea . Нажмите ниже на карту-миниатюру или название для профилей видов.

Еда

Источник Крупные млекопитающие Мелкие млекопитающие Водяные птицы Наземные птицы

Крышка

Источник Крупные млекопитающие Мелкие млекопитающие Водяные птицы Наземные птицы

Prote Contracting v.Bd. of City of New York, 276 AD2d 309

12 октября 2000 г.

Решение Верховного суда округа Нью-Йорк (Джозеф Терези, Дж.) от 23 июля 1999 г., которое, в частности, , присудило ответчику сумма в размере 532 865 долларов за штрафные убытки, единогласно измененная, на основании закона, фактов и в порядке усмотрения, чтобы отменить присуждение штрафных убытков и отклонить требование по нему, а также судебное решение, подтвержденное иным образом, без затрат или выплат.

Стивен Д.Грейф, истец-апеллянт.

Дона Б. Моррис, для ответчика-ответчика.

До: Салливан П.Дж., Розенбергер, Лернер, Андриас, Фридман, Дж. Дж.


Это иск о взыскании платежей, якобы причитающихся по контрактам на установку окон в различных школах Квинса. Совет по образованию подал встречный иск о нарушении контракта, заявив о существенном преждевременном износе окон и потребовав возмещения ущерба. На первом судебном процессе ключевой вопрос заключался в том, требовали ли контракты, чтобы истец использовал «шпатлевку» при установке окон.Это процесс, который обеспечивает уплотнение между деревом и стеклом для предотвращения проникновения воды. По апелляции , среди прочего, , судебное решение на сумму 360 877,40 долларов США в пользу истца, мы отменили и отправили на новое судебное разбирательство, заявив, что приговор не может быть оставлен в силе ввиду доказательств после судебного разбирательства, ранее недоступных, что доверитель истца дал взятку должностному лицу Совета. трактовать договор так, чтобы не требовать «шпаклевки». ( Prote Contracting Co. против Совета по вопросам образования ., 230 A.D.2d 32.)

После этого Правление вручило второй измененный ответ с встречным иском. Включен отдельный иск о штрафных убытках, в котором утверждается, что истец «неправомерно и незаконно передал вознаграждение сотруднику ответчика для обеспечения оплаты за работу, которую он должен был выполнять, но не выполнял, не действовал с грубым, бессмысленным или умышленным мошенничеством или иное морально преступное поведение, за которое должна быть присуждена штрафная компенсация «. В ходе судебного разбирательства, после завершения сбора доказательств, суд отклонил все встречные иски с истечением срока давности; Защитник ходатайствовал о разрешении требовать возмещения ущерба в качестве компенсации требований истца.Суд дал указание присяжным, что, если он обнаружит, что истец дал взятку или другие ненадлежащие платежи, он должен принять решение против истца по всем искам. Кроме того, суд заявил, что «вы можете, но не обязаны, присудить ответчику штрафные убытки, если вы обнаружите, что действия истца при совершении предполагаемой взятки и других ненадлежащих платежей были бессмысленными, безрассудными и злонамеренными». Что касается зачетов, суд постановил, что зачеты могут быть применены, даже если истек срок исковой давности ( см. , CPLR 203 [d]; см. Также , Headley v.Noto , 22 N.Y.2d 1, 4; Katz v. Bach Realty , 192 AD, 2d 307, 308) и предъявил присяжным обвинения в отношении нескольких пунктов зачета, требуемых ответчиком.

5 голосами против 1 жюри пришло к выводу, что руководитель истца незаконно повлиял на должностное лицо Совета по образованию при исполнении его официальных обязанностей, чтобы получить выгоду для себя или истца, и что Совет имел право на компенсацию в размере 532 865 долларов. Впоследствии истец ходатайствовал об отмене присуждения штрафных убытков на том основании, что штрафные убытки не могли выступать в качестве отдельного основания для иска после отклонения встречных требований.Суд отклонил ходатайство, отметив, что «были встречные иски, которые будут использоваться в форме зачета, и именно так они были представлены присяжным», и, кроме того, не было принято никаких возражений против приговора или обвинения суда как штрафным убыткам. Мы вносим изменения, чтобы отменить компенсацию штрафных убытков и отклонить претензию по этому поводу.

При отсутствии обоснованного требования о возмещении убытков не может быть требований о возмещении ущерба. ( Хаббелл против Trans World Life Ins. Co ., 50 N.Y.2d 899, 901.) «Требование или просьба о штрафных убытках является паразитическим и не имеет жизнеспособности, если оно не связано с существенной причиной иска». ( Роканова против Общества справедливого страхования жизни США , 83 NY2d 603, 616.) Таким образом, ввиду отклонения встречных требований ответчика его иск о штрафных убытках также должен был быть отклонен, поскольку не существует основание иска, которым может быть обосновано требование о взыскании убытков. ( См. , id .)

Хотя довод истца в отношении иска о штрафных убытках не был сохранен за счет своевременного исключения из инструкций присяжных, пересмотр, таким образом, в целом исключен ( см. , Barry v. Manglass , 55 NY2d 803, 805; Weekes v Город Нью-Йорк , 250 AD2d 354), мы не можем допустить, чтобы приговор о штрафных убытках оставался в силе при отсутствии существенных оснований для иска. Поступить иначе было бы фундаментальной ошибкой. ( См. , Veal v.Управление транзита города Нью-Йорка , 148 г. н.э., 2 г. 443, 445; Duffey v. Fear , 121 AD, 2d 928.)

Вопреки предположению ответчика, наш вывод не противоречит нашему заявлению по предыдущей апелляции о том, что при повторном рассмотрении Совет может предъявить иск о штрафных убытках. ( Prote Contracting Co. против Board of Educ ., выше , 230 AD, 2d 32, 41.) В то время встречные иски, поданные против истца в Исправленном ответе, еще оставались в силе; как уже отмечалось, встречные иски не были отклонены до тех пор, пока не будут собраны доказательства во втором судебном процессе.Нет никаких оснований для толкования нашего заявления, позволяющего предъявить иск о штрафных убытках при отсутствии каких-либо других требований к истцу.

НАСТОЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ И ПОРЯДОК ВЫСШЕГО СУДА, АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ.


Сеть взаимодействия протеасом архей (PROTE-IN): связывание функции протеасомы с контролем качества РНК.

Накопление застопорившихся и дефектных рибосом вызвано стрессом и связано со старением и многими заболеваниями.Понимание того, как клетки избавляются от дефектных рибосом, представляет собой серьезную проблему в фундаментальной биологии и биомедицине. Проект PROTE-IN решает этот ключевой вопрос с использованием модели прокариотических архей, обладающих эукариотическим белком и системами контроля качества РНК. Наша работа впервые указывает на существование системы нацеливания, адресующей протеасому к рибосоме, чтобы гарантировать разрушение дефектного механизма трансляции. Более того, наши наблюдения показывают, что в этом процессе протеасома и механизм деградации РНК работают синергетически.У гипертермофильных архей мы идентифицировали РНК-связывающий адаптивный белок, названный Z3, который взаимодействует с протеасомой. Мы предполагаем, что Z3 действует как критическая связь в координации активности деградации протеасомы с активностью процессинга РНК экзосомы и активностью модификации тРНК комплекса KEOPS. Чтобы проверить эту гипотезу, первая цель — определить физиологическую роль (и) фактора Z3 и его партнеров (Задача 1). Мы также хотим идентифицировать и охарактеризовать ключевых игроков, связывающих сеть взаимодействия протеасома-рибосома-экзосома (Task2).Наконец, мы хотим определить структурную организацию и способ действия надмолекулярного здания контроля качества белок-РНК (Задача 3). Это предложение является результатом сотрудничества между четырьмя признанными командами, обладающими уникальными дополнительными знаниями в области деградации белков и процессинга РНК в архее, а также специальными навыками в структурной биологии и микробиологии гипертермофильных систем. Предложение основано на надежных предварительных данных и экспериментальных экспериментах, показывающих, что для предложенных задач нет серьезных технических проблем.Рабочая программа PROTE-IN будет сочетать передовые инструменты генетики и взаимодействия, а также интегрированные методы структурной биологии на реконструированных и естественных архейных комплексах (SAXS-SANS / рентгеновская кристаллография и CryoEM). Проект должен установить новую концепцию для лучшего понимания адаптации живых организмов к экстремальным условиям и пролить свет на разборку комплексов РНК-белок, фундаментального, но малоизученного механизма во всех типах клеток.

Картридж фильтра для Rocker 600/610/801/811

Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Химически стойкие вакуумные насосы

Chemker 300 105 20/18 п.d. 1700/1450 1/8 50 5/16 (8) 5,0
Chemker 410 10 20/18 н.о. 1700/1450 1/6 52 5/16 (8) 7,0
Chemker 411 10 20/18 н. о. 1700/1450 1/6 52 5/16 (8) 7.4
Lafil 300C 145 23/20 н.о. 1750/1450 1/8 50 5/16 (8) 5,9
Химически стойкий мембранный вакуумный насос PILOT 813 37/31 ** н.о. н.о. 1/5 н.о. 1/4 (6,35) 4.6
PILOT Экономичный химически стойкий дифрагменный вакуумный насос 29,3 20 н.о. н.о. 1/7 ~ 54 1/4 (6,35) 2,9
Коромысло 300C 145 23/20 н.о. 1740/1450 1/8 50 5/16 (8) 4.1

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Безмасляные компрессоры

Коромысло 320 н. о. 14/12 80 1700/1400 1/8 50 5/16 (8) 4,1
Коромысло 420 п.d. 27/25 80 1700/1400 1/6 52 5/16 (8) 5,2
Коромысло 440 н.о. 27/25 *** 40-60 1700/1400 1/6 52 5/16 (8) 8,4

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Безмасляные вакуумные насосы

Гастро-вакуумный насос 150 1.6 / 1,9 60/60 1575/1275 1/8 <70 3/8 (10) 6,54
Лафил 300 105 23/20 н. о. 1750/1450 1/8 50 5/16 (8) 5,9
Лафил 400 30 23/20 п.d. 1750/1450 1/6 52 5/16 (8) 7,0
Коромысло 400 105 37/34 н.о. 1750/1450 1/6 52 5/16 (8) 5,2
Коромысло 300 105 23/20 н.о. 1750/1450 1/8 50 5/16 (8) 4.1
Коромысло 410 30 23/20 н.о. 1750/1450 1/6 52 5/16 (8) 5,2
Коромысло 800 120 100/80 н. о. 1750/1450 1/3 68 3/8 (10) 7,6
Коромысло 801 120 80/68 п.d. 1750/1450 1/3 68 5/16 (8) 7,6
Коромысло 810 30 60/50 н.о. 1750/1450 1/3 68 3/8 (10) 7,6
Коромысло 811 30 48/40 н.о. 1750/1450 1/3 68 5/16 (8) 7.9

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Безмасляный вакуумный насос / компрессор

Коромысло 430 170 34/28 80 1750/1450 1/6 52 5/16 (8) 5. 5

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Пластинчато-роторные вакуумные насосы

Танкер 130 0,1 85/70 н.о. 1725/1440 1/3 52 3/8 (10) 9.6
Танкер 150 0,1 142/127 н.о. 1725/1440 1/2 52 3/8 (10) 13,0
Автоцистерна 215 170 42/36 н.о. 1725/1440 1/3 52 3/8 (10) 11,4
Танкер 230 0.07 85/70 н.о. 1725/1440 1/2 52 3/8 (10) 14,0

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

Аспиратор

Вакуумный насос из полипропилена п. d. 11,5 н.о. н.о. н.о. н.о. н.о. н.о.

Примечания:

* Если не указано иное, значения, разделенные косой чертой, относятся к вариантам 110 В / 60 Гц и 220 В / 50 Гц одной и той же модели, соответственно.

** 37 л / мин для 60 Гц (варианты 115 В или 230 В) и 31 л / мин для 50 Гц (варианты 115 или 230 В).

*** Максимальный расход указан для агрегата без воздушного резервуара. См. Руководство по продукту, чтобы увидеть максимальный расход для блока с воздушным резервуаром.

н.о. — Нет данных

Вернуться к началу
Химически стойкие вакуумные насосы | Безмасляные компрессоры | Безмасляные вакуумные насосы | Безмасляный вакуумный насос / компрессор | Пластинчато-роторные вакуумные насосы | Аспиратор

PROTE CONTRACTING CO INC против НЬЮ-ЙОРКСКОГО ШКОЛЫ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Верховный суд, Апелляционное отделение, Второй департамент, Нью-Йорк.

PROTE CONTRACTING CO., INC., Податель апелляции, против НЬЮ-ЙОРКСКОГО ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ШКОЛЫ (Christopher Columbus H.S.), ответчик.

Решено: 30 марта 1998 г.

Перед MANGANO, P.J. и JOY, ALTMAN и LUCIANO, JJ. Шелдон Файнштейн, PC, Бэйсайд (Льюис С. Кальдерон, адвокат), от лица апеллянта. Майкл Д. Хесс, советник корпорации, Нью-Йорк (Фрэнсис Ф. Капуто, Дона Б. Моррис и Сьюзан Дж. Финкенберг, юристы), от ответчика.

В иске о взыскании сумм, причитающихся по контракту, истец обжалует большую часть постановления Верховного суда округа Куинс (Goldstein, J. ) от 3 сентября 1996 г., который удовлетворил те ветви ходатайства ответчика, которые было разрешено вручить измененный ответ, подтверждающий дополнительную защиту мошенничества в побуждении, и, после изменения ответа, для упрощенного судебного разбирательства, отклоняющего жалобу.

ЗАКАЗАНО, что заказ подтвержден, с затратами.

Примерно 21 ноября 1989 г. истец Prote Contracting Co., Inc. (далее Prote), подала ответчику предложение по строительству школ Нью-Йорка (далее SCA) на контракт на покраску интерьера средней школы Христофора Колумба в Бронксе. Компания Prote получила контракт на основе этой заявки и ее заявки на предварительный квалификационный отбор в качестве ответственного участника торгов. После того, как работа была завершена, Prote приступила к немедленным действиям по взысканию оставшейся суммы, причитающейся по контракту. Ответчик предложил, среди прочего, изменить свой ответ таким образом, чтобы он включил защиту обмана в побуждение, а также вынесение решения в порядке упрощенного судопроизводства, отклоняющего жалобу на этом основании.Суд удовлетворил ходатайство и апелляцию Prote.

Форма предварительного квалификационного отбора (в дальнейшем именуемая PQF), представленная Prote в SCA в связи с заявкой на строительство, содержала ложные сведения о прошлой судимости Теоклитоса Деметриадеса, его президента и единственного владельца. В частности, Проте в форме, заполненной и заверенной Деметриадесом, ответил «нет» на вопросы, был ли Деметриадес когда-либо «объектом расследования, связанного с каким-либо предполагаемым нарушением уголовного закона», или когда-либо «арестовывался [ или] обвинен * * * в любом обвинительном заключении или другом обвинительном акте ».Кроме того, Prote ответил «нет» на вопрос о том, «давал ли он или кто-либо, связанный с ним,« давал или предлагал дать деньги или любую другую выгоду государственному служащему с намерением повлиять на этого государственного служащего ».

Только после того, как соответствующий контракт был присужден, работа по нему была завершена, и Prote начала это действие в отношении денег, предположительно причитающихся по контракту, SCA обнаружило, что приведенные выше ответы в PQF были ложными. В частности, SCA узнало, что Деметриадес был арестован по обвинению в хранении оружия в декабре 1987 года, а впоследствии был осужден в мае 1988 года за попытку незаконного владения оружием по его признанию себя виновным.Кроме того, SCA стало известно, что в результате совместного расследования на федеральном уровне, уровне штата и города по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и рэкете с участием должностных лиц Совета образования города Нью-Йорка Деметриадес якобы заплатил взятку в размере 10 000 долларов США бывшему Стюарту Горовицу. Заместитель директора по техническому обслуживанию в отделе школьных помещений Совета примерно в июле 1986 г., чтобы получить положительное решение в отношении работы, которую Prote выполняет для Совета (см. Также Prote Contr. Co.v. Совет по образованию. города Нью-Йорка, 230 г. н. э., 2 день 32, 657 г. Нью-Йорк, 2 день 158).

Затем SCA предложила, среди прочего, внести поправки в свой ответ, включив защиту от мошенничества в побуждение, утверждая, что если бы ему была предоставлена ​​точная информация в процессе торгов, оно не присудило бы Prote контракт, но определило бы, что это был безответственный участник торгов. SCA также выдвинул упрощенное судебное решение, отклонив жалобу на том основании, что Prote обманным путем привела к заключению контракта и, в соответствии с установленным законодательством, не имела права на взыскание по контракту, который был недействительным в отличие от государственной политики.Верховный суд удовлетворил ветви ходатайства, которые должны были внести поправки, а также поправку к упрощенному судебному решению, отклонив жалобу.

Вопреки утверждениям Prote, Верховный суд должным образом удовлетворил ту ветвь ходатайства SCA, которая касалась разрешения изменить свой ответ, поскольку не было чрезмерной задержки в обращении за такой помощью и никаких предубеждений для Prote (см. CPLR 3025 [b]; National States Elec. Corp. против города Нью-Йорк, 225 AD2d 745, 749, 640 NYS2d 186; Noanjo Clothing v. L&M Kids Fashion, 207 г. н.э., 2 день 436, 437, 615 г. н.э., 2 день 747).

Кроме того, суд правильно определил, что SCA имела право на упрощенное судебное разбирательство по защите мошенничества при побуждении к заключению строительного контракта. В соответствии с § 1725 Закона о государственных органах и последующими, SCA опубликовало руководящие принципы (см. 21 NYCRR, часть 9600 и след.) Для квалификации и оценки подрядчиков (см. В целом, Дело Astro Waterproofing & Restoration Corp. v. Строительство школы Нью-Йорка.Auth., 227 AD, 2d 553, 643 N.Y.S.2d 165; Дело Джорджа Ф. Кольша, Inc. против Нью-Йоркской школы конструирования. Auth., 211 A.D.2d 680, 621 N.Y.S.2d 628). Эти руководящие принципы предусматривают, что все подрядчики, желающие заключить договор с SCA, должны заполнить заявку на предварительную квалификацию, которая включает запросы относительно надежности и ответственности потенциального подрядчика, а также порядочности фирмы, ее аффилированных лиц, нынешних и прошлых владельцев и руководителей. В процессе предварительной квалификации SCA может отказаться от заключения контракта с потенциальным подрядчиком, который не соблюдает его стандарты честности и этики.Действительно, хорошо известно, что при определении самого низшего ответственного участника торгов «муниципальное агентство, на которое возложена эта функция, по праву занимается ответственностью участника торгов — эластичное слово, которое включает в себя соображения навыков, суждения и честности» (см. Abco Bus Co. против Маккиаролы, 75 AD2d 831, 833, 427 NYS2d 876 [Hopkins, J., несогласный], отредактированный по причинам, указанным в заявлении о несогласии с заявлением 52 NY2d 938, 437 NYS2d 967, 419 NE2d 870; Дело P&C Giampilis Constr.Corp. против Даймонда, 210 г. н.э., 2 день 64 г., 619 г. Нью-Йорк, 2 день 271; Дело LaCorte Elec. Констр. & Техническое обслуживание против округа Ренсселер, 195 г. н.э., 2 день 923 г., 600 г. Нью-Йорк, 2 день 818 г.).

Здесь SCA не только полагалось на ложные утверждения при заключении контракта с Prote, но и не позволяло SCA провести тщательное расследование квалификации Prote до начала или завершения работы. В результате ложных заявлений SCA не смогло принять информированное решение относительно того, какой подрядчик действительно был «участником самой низкой ставки» (см. Wolff & Munier v.Строительство школы Нью-Йорка. Auth., 224 AD, 2d 683, 639 N.Y.S.2d 429; Дело среднего штата Инд. v. Город Кохоуз, 221 г. н.э., 2 г. 705 г., 633 г. Нью-Йорк, 2 г. 238; Дело Bay Harbour Elec. против графства Чатокуа, 210 г. н. э., 2 г. 919 г., 621 г. Нью-Йорк, 2 г. 259; Дело Dentom Transp. против Администрации людских ресурсов Нью-Йорка, 155 Misc.2d 31, 588 N.Y.S.2d 713). Таким образом, мы согласны с определением суда о том, что характер ложных заявлений был таков, что Prote не имеет права взыскивать какие-либо дополнительные суммы по контракту (см. Abco Bus Co.против Маккиарола, см. выше, 75 г. н.э., 2 день, 831, 427 г. Нью-Йорк, 2 день 876 г .; Дело общегородских факторов v New York City School Constr. Auth., 228 г. н.э., 2д 499, 644 г. н.э., 2д 62; Дело положительного трансп. против Департамента транспорта города Нью-Йорка, 183 г. н.э., 2 день 660 г., 584 г. Нью-Йорк, 2 день 51; Дело компании Crescent Bus Corp. против Совета по вопросам образования. города Нью-Йорка, 95 г. н. э., 2 день 776, 463 г. Нью-Йорк, 2 день 259; см. также Avon Elec. Поставки против Христа Гатзониса Элек. Contrs., 235 A.D.2d 380, 652 N.Y.S.2d 72).

МЕМОРАНДУМ СУДА.

Maxx Cold X27F.13 НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PROTE

Привет, добро пожаловать в Parts Town!

Parts Town и 3Wire объединились и объединились с IPC, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

Привет, добро пожаловать в Parts Town!

Parts Town и 3Wire объединились и объединились с NDCP, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

Привет, добро пожаловать в Parts Town!

Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с SMS, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

Привет!

RSCS и Parts Town объединили свои усилия, объединив известную команду с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам лучший опыт.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

Привет, добро пожаловать в Parts Town!

Parts Town и 3Wire Foodservice объединили свои усилия. Теперь вы будете работать с замечательной командой, которую знаете, имея при этом доступ к крупнейшему в отрасли инвентарю и передовым технологиям. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.

Чего можно ожидать:

  • Самый большой запас запчастей на планете — все OEM, все время
  • Отличная технология, которая упрощает поиск и покупку запчастей, включая поиск серийного номера, PartSPIN® и интеллектуальные руководства, найдено в партстауне.com и наше ведущее в отрасли мобильное приложение
  • Исключительный опыт работы с клиентами от команды, которую вы знаете и которой доверяете, с каждым электронным письмом, живым чатом, текстовым сообщением и телефонным звонком, обеспечивается дружелюбной и знающей командой
  • Более поздние часы, чем кто-либо другой — предлагает поддержку и отправка всех заказов на складе до 9 вечера по восточному времени

Чего можно ожидать:

Готовы начать? Погнали!

Продолжайте движение в Parts Town

Ищете запчасти для оборудования для напитков?

Marmon Link — это новый источник оригинальных запчастей для производителей оборудования Marmon. Найдите детали и аксессуары для розлива напитков, а также детали для Корнелиуса, Замка принца, Серебряного короля, Анджело По и Короля сабли.

Регулируемая полумаска для страйкбола Маска из стальной проволочной сетки Охота Защитные шапки и головные уборы viatastrans Спортивные товары

Регулируемая полумаска для страйкбола, маска из стальной проволочной сетки, охотничьи защитные шапки и головные уборы viatastrans, спортивные товары

, регулируемая полумаска для страйкбола, маска из стальной проволочной сетки, защита ушей для охоты, регулируемая полумаска для страйкбола, маска из стальной проволочной сетки, защита ушей для охоты, найдите много отличных новинок. использованные варианты и получите лучшие предложения для Регулируемая полумаска для страйкбола из стальной проволочной сетки для охоты + защита ушей по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Удовлетворенные покупки по низкой цене в стиле взрыва Покупки в Интернете по сниженной цене! Маска для лица из стальной проволочной сетки, маска для охоты, защита ушей, регулируемая страйкбол Half.

Регулируемая полумаска для страйкбола, стальная сетка, маска для охоты, защита ушей

Безопасный желтый IWB Пистолет Kydex Holster CCW для скрытого переноски внутри пояса. 1 пара тормозных рычагов Комплект V-тормозов Ручка передач для горного велосипеда BMX Велосипед MTB, белый цвет 25 мм 1 «Хлопковая косая лента для шитья платье для рукоделия x Всю длину, горные аксессуары Руль велосипеда Удлинитель стержня велосипеда Алюминиевый сплав, писсуар Универсальный портативный 2000 мл с женским адаптером и портативным.200 шт. / Лот вращающиеся вертлюги # 8 # 6 # 4 # 2 Solid Ring Swivel Sea Rock Fishing Tackle, New Freemax Baumloser Synthetik Sattel Black, размер 18 «. # 497 MOSSBACK GOLDEN SHAD 2pks 10ea / 20ttl KEITECH Easy Shiner 3» Swimbait, совместимый новый Champion M950 Baseball Softball Breakaway Double First Base LL, 10 X СЛЕДОВ СКУМБИНЫ МОРСКАЯ РЫБАЛКА ОБОРУДОВАНИЕ 10 X 5 унций.

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *