Будова скелету людини: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Персональный сайт — Будова скелета людини

Скелет тулуба утворений хребтом і кістками грудини. 

Типи з’єднання кісток тулуба — рухоме (ребра з грудними хребцями), напіврухоме (з’єднання хребців), нерухоме (крижі).

Хребет є опорою тіла людини.Він тримає 2/3 маси тіла й переносить вагу голови, торса та верхніх  кінцівок на таз і нижні кінцівки.

Складається з 33 —34 хребців. Останні 6—9 хребців зростаються між собою, утворюючи крижі та куприк. У хребті розрізняють п’ять відділів, що складаються з різної кількості  хребців: шийний — із 7 хребців, грудний — із 12, поперековий — із 5, крижовий (крижі) — із 5 і куприковий — із 4—5 хребців.

Хребет має S-подібні вигини. Шийний і поперековий лордози — виступ опуклістю вперед, грудний і крижово-куприковий кіфози — опуклістю назад. Утворює спинномозковий канал.

 

Особливості будови скелета людини, пов’язані з прямоходінням

 •   Хребет має вигини, які пом’якшують поштовхи при пересуванні.
 •   Грудна клітка розширена з боків.
 •  Тазовий пояс широкий, нагадує чашу, широкий таз підтримує внутрішні органи.
 •   Масивні кістки нижніх кінцівок товщі й міцніші, ніж кістки рук, оскільки навантаження на них більше. 
 • Стопа склепінчаста, пом’якшує поштовхи.

Особливості будови скелета людини, пов’язані з трудовою діяльністю

 •  Пальці руки рухливі.
 •  Великий палець руки протиставлений іншим пальцям.
 •  Мозковий відділ черепа переважає над лицьовим, що пов’язано зі значним розвитком головного мозку.

 

 

Потренуйтеся впізнавати кістки скелета людини.

Розподіліть зображення кісток за групами, клікнувши відповідний напис:

 

Урок «Будова скелету людини»

Будова скелету людини

Цілі уроку:

освітня: ознайомити учнів з особливостями будови скелету людини;

розвивальна: вдосконалювати вміння роботи з програмою Human Bio Digital, розпізнавати частини скелета, характеризувати функції окремих відділів скелету;

вихавна: виховувати вміння висловлювати судження про роль рухової активності для збереження здоров’я, формувати здоров’я збережувальні компетентності

Обладнання: підручник, он-лайн програмна Human Bio Digital, та програма Arteksa Virtual Anatomy, ПК, мультимедійний проектор

Базові поняття:  скелет, череп, кістки лицьового відділу, кістки верхніх та нижніх кінцівок, тулуба, ребра, сугдоб.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Ключові компетентності: спілкування державною мовою, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя

 

Хід уроку

 1.                    Організація навчальної діяльності

 

 1.                    Актуалізація пізнавальної діяльності

Пригадайте з курсу 7-го класу, яка будова скелета хребетних тварин

 1.        Яка будова кісткової тканин?
 2.        Чим пояснити еластичність та пружність кісток?
 3.        Що надає кісткам твердості та міцності?
 1.                    Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми поговоримо про те, що у деяких людей викликає острах, у деяких осторога, а у деяких —  просто захоплюються. Демонстрація 3D анімації скелету людини (посилання)

  https://ua. depositphotos.com/similar-videos/131328222.html?qview=55901631

 Кожен із вас знає, що всі вищі тварини мають скелет. У кожного виду він особливий за своєю будовою та функцією. А який же скелет у нас, людей? Про це ми сьогодні й дізнаємося.

Отже, тема нашого уроку Будова скелету людини

 1.                    Вивчення нового матеріалу

З’єднання кісток.

Кістки скелету вищих тварин, зокрема людини мають нерухоме, напіврухоме та рухоме з’єднання.

Череп – найкращий приклад нерухомого з’єднання кісток. Нерухомість кісток мозкового черепа досягається тим, що численні виступи однієї кістки входять у відповідні заглибини іншої. Таке з’єднання називають швом. Проте, у новонароджених, кістки черепа з’єднані між собою за допомогою хрящової тканини, а потім поступово зростаються одна з одною.

Зайдіть у програму Human Bio Digital та розгляньте з’єднання кісток черепа людини.

Нерухомо з’єднані один з одним хребці хребта, між якими є хрящові міжхребцеві диски. Хрящова тканина еластична, тому міжхребцеві диски можуть стискатися й розтягуватися, забезпечуючи певну рухливість хребта. Під час того, як ми стрибаємо, бігаємо чи ходимо диски відіграють роль амортизаторів. Тобто, пом’якшують різкі поштовхи, оберігаючи тіло від струсу.

За допомогою програми  Human

Bio Digital розгляньте з усіх боків з’єднання хребців.

Рухомі з’єднання кісток – це суглоби.

                   У форматі 3Д ви можете роздивитись будову колінного суглобу

Поверхні кісток суглоба вкриті шаром гладенького гіалінового хряща, функція якого – зменшення тартя між кістками. Кожен суглоб оточений суглобовою сумкою — міцна сполучна тканина, із стінок якої в порожнину суглоба виділяється суглобова рідина. Ззовні суглоби укріплені зв’язками

Однак, варто зауважити, що суглоби розрізняють за осями обертання.

Одноосьовий суглоб – ліктьовий, він здійснює рух в одному напрямку

Двохосьовий – колінний та променевозап’ястковй, здійснює рух у двох напрямках

Трьохосьовий – кульшовий та плечовий суглоби  — у трьох напрямках.

Будова скелета голови

Давайте повернемося до 3D моделі черепу людини та розглянемо усі його відділи та кістки з яких він складається (програма Human Bio Digital)

Отже, скелет голови складається з двох відділів: мозкового та лицьового

Мозковий відділ складається з непарних кісток – крилоподібна, потилична і лобова, парні – тім’яна та скронева (знайдіть їх на моделі).

Через великий отвір потиличної кістки порожнина черепа з’єднується з каналом хребта. Кістки основи черепа мають дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепномозкові нерви.

Скелет лицьового черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні – виличні, верхньощелепні та непарна – нижньощелепна. Нижня щелепа – єдина рухома кістка черепа.

Будова скелета тулуба

До скелету тулуба відносять хребет та грудну клітку.  (програма Human Bio Digital)

Хребет утворюють 33-34 хребці: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових, що зрослись та утворили одну кістку – криж та 4-5 куприкових.

Кожен хребець, крім першого шийного, має тіло, дугу та відростки. Між тілом хребця і його дугою є отвір. Отвори всіх хребців утворюють канал хребта, у якому міститься спинний мозок.

Хребці кожного відділу відмінні за формою та розмірами, їхні розміри збільшуються від шийного до поперекового відділу.

Особливу будову і функцію виконують перші два шийні хребці.

Перший – атлант. Він не має тіла і побудований з двох дуг.

З боків отвору має потовщення, на яких зверху і знизу містяться суглобові ямки для з’єднання з потиличною кісткою черепа та з другим шийним хребцем – епістрофеєм. Це зубоподібний відросток, який входить в отвір між дугами першого хребця. Навколо цього відростка обертається голова.

Давайте детально їх розглянемо за допомогою 3D зображення програми Arteksa Virtual Anatomy

Грудна клітка утворена грудиною (грудна кістка) та 12 парами ребер і грудними хребцями.

Ребра – плоскі дугоподібні кістки, задні кінці яких рухомо з’єднані з хребцями грудного відділу хребта. З першої по сьому пару ребра з’єднуються хрящами з грудиною. Наступні три пари ребер, приєднюючись своїм хрящем до хряща попереднього ребра, утворюють реберну дугу. Передні кінці 11-ї та 12-ї пари ребер не прикріплені до дуги і вільно закінчуються в товщі м’язів черевної стінки.

Це дозволяє грудній клітині змінювати свій об’єм під час дихання.

Щоб краще зрозуміти таке з’єднання давайте знову поглянемо на 3D модель програми Arteksa Virtual Anatomy.

 

 

 

 

 

 

 

Скелет кінцівок

 

Верхні кінцівки                          Нижні кінцівки

 

Пояс верхніх кінцівок     Вільні кінцівки   Пояс нижніх кінцівок          Вільні кінцівки

 

Робота з програмою Human Bio Digital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.                    Закріплення вивченого матеріалу
 1. Назвіть типи суглобів. Яку будову має суглоб?
 2. Яке значення грудної клітки?
 3. З яких кісток складається пояс верхніх та нижніх кінцівок?
 1.                    Підсумок уроку

Скелет людини і хребетних тварин, особливо класу Ссавців, дуже подібні. Вони складаються з однакових відділів, які утворені подібно розташованими кіствками. Проте у процесі еволюції скелет людини зазнав кардинальних змін, зокрема, вертикальне положення та ходіння на нижніх кінцівках, чотири плавних вигини хребта, яких немає у тварин.

 

 1.                    Домашнє завдання

         Опрацювати відповідний параграф підручника

           Заповнити у зошитах таблицю

Відділи скелета

Кістки скелета

Тип кісток

Характер з’єднання кісток

 

 

 

 

Попрактикувати свої знання будови скелета людини за допомогою програм Human Bio Digital та Arteksa Virtual Anatomy

 

 

Будова скелета людини — презентация онлайн

1.

БУДОВА СКЕЛЕТА ЛЮДИНИ

2. Мета: вивчити будову скелета людини,його основних відділів, порівняти будову скелета та інших хребетних.

Скелет складається з двох головних частин. Хребет, ребра, грудина і
кістки черепа утворюють осьовий скелет. Кістки верхніх і нижніх
кінцівок разом з ключицями, лопатками і тазом формують додатковий
скелет.
СКЕЛЕТ ЛЮДИНИ
1 — ключиця;
2 — лопатка;
3 — ребра;
4 — клубова кістка;
5 — зап’ясток;
6 — п’ясток;
7 — фаланги пальців кисті;
8 — човноподібна кістка;
9 — клиноподібні кістки;
10 — п’яткова кістка;
11 — фаланги пальців стопи;
12 — плесно;
13 — заплесно;
14 — надп’яткова кістка;
15 — медіальна кісточка;
16 — латеральна кісточка;
17 — малогомілкова кістка;
18 — великогомілкова кістка;
19 — виростки великої гомілки;
20 — колінна чашечка;
21 — стегнова кістка;
22 — променева кістка;
23 — ліктьова кістка;
24 — крижова кістка;
25 — хребет;
26 — надвиростки плечової кістки;
27 — плечова кістка;
28 — грудина.

4. Скелет голови, або череп, складається з двох відділів:мозкового та лицьового (мал). До мозкового відділу черепа входять найбільші непарні к

Скелет голови, або череп, складається з двох відділів:мозкового та лицьового (мал). До мозкового
відділу черепа входять
найбільші непарні кістки – потилична і лобова та парні – тім’яна і скронева. Через великий отвір
потиличної кістки порожнина черепа з’єднується з каналом хребта. Кістки основи черепа мають
дрібні отвори, крізь які проходять кровоносні судини і черепномозкові нерви.Скелет лицьового
відділу черепа складається з 15 кісток, найбільшими з яких є парні виличні, верхньощелепні та
непарна нижньощелепна кістки.Нижня щелепа – єдина рухома кістка черепа.
тім’яна кістка
потилична кістка
лобова кістка
скронева кістка
вилична кістка
верхньо щелепна кістка
нижньощелепнакістка

5. « Нашим ученим не зрозуміло, яким чином вони були виконані в стародавні часи без сучасних приладів і інструментів».

“Череп долі” був в 1927 р « Нашим ученим не зрозуміло, яким чином вони були
виконані в стародавні часи без сучасних приладів і
інструментів».
“Череп долі” був в 1927 р. знайдений англійським
дослідником Фредеріком А. Мітчел-хеджесом серед руїн
майя в Лубаантун (сучасний Беліз).
Скелет тулуба складається з хребта і грудної клітки.
Хребет утворюють 33–34 хребці: 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5
крижових хребців, що зрослися в одну кістку – крижі, і 4–5 куприкових
хребців (мал). У процесі розвитку людини формуються чотири плавні
вигини хребта, яких немає у тварин. Ці вигини сприяють збереженню
рівноваги, пом’якшують поштовхи, яких зазнає тіло при ходінні, стрибках.
шийний відділ
грудний відділ
поперековий відділ
крижовий відділ
куприковий відділ
Хребці різних
відділів хребта
мають відмінності
у формі та
розмірах. Їхні
розміри
збільшуються від
шийного до
оперекового
відділу.
Кожний (крім першого
шийного) хребець має
тіло, дугу і відростки
(мал.). Найдовший
остистий відросток
відходить від середини
дуги хребця назад. Між
тілом хребця і його
дугою є отвір. Отвори
всіх хребців утворюють
канал хребта, у якому
міститься спинний
мозок.
остистий
відросток
верхня дуга
хребтовий отвір
шийний хребець
тіло
верхня дуга
хребтовий отвір
тіло
грудний хребець
верхня дуга
хребтовий отвір
тіло
поперековий хребець
Перший шийний хребець, який називають атлантом,
не має тіла і побудований з двох дуг.
Другий шийний
хребець –
епістрофей –
має
зубоподібний
відросток, який
входить в отвір
між дугами
першого хребця.
Навколо
зубоподібного
відростка
обертається
голова. Це місце
хребта дуже
вразливе щодо
пошкодження.
атлант
епістрофей
Грудна клітка утворена грудиною
(грудинною кісткою), 12 парами
ребер і грудними хребцями (мал. ). У
зв’язку з вертикальним положенням
людини її грудна клітка знизу
розширена.
Ребра – це плоскі дугоподібні кістки,
їхні задні кінці рухомо з’єднані з
хребцями грудного відділу хребта.
Сім пар ребер (з 1ї по 7му)
з’єднуються хрящами з грудиною;
наступні три пари (8ма–10та) ребер,
приєднуючись
своїм хрящем до хряща попереднього
ребра, утворюють реберну дугу;
останнідві пари (11та і 12та) ребер не
доходять до дуги і вільно
закінчуються в товщі м’язів черевної
стінки. Такі з’єднання кісток грудної
клітки дають змогу
змінювати її об’єм під час дихання, що
забезпечує вдих і видих.
Скелет кінцівок складається зі скелета пояса і
скелета вільних кінцівок.
Пояс верхніх кінцівок включає в себе парні
кістки трикутних лопаток (2)і з’єднаних з
ними ключиць(1). На зовнішньому куті
лопатки є заглибина (ямка), в яку входить
головка плечової кістки, утворюючи плечовий
суглоб.
Скелет вільної верхньої кінцівки (руки) (мал. )
складається з трьох
відділів: плеча, передпліччя і кисті. Плече
утворює, плечова кістка (3) що у верхній частині
з’єднується з лопаткою, а в нижній – з кістками
передпліччя, утворюючи ліктьовий суглоб.
Передпліччя (4,5)складається з двох
кісток: ліктьової(5) і променевої(4). З
передпліччям з’єднується кисть, утворена
кістками зап’ястка(6), п’ястка(7) та фалангами
пальців.(8) Нижній кінець променевої
кістки утворює променезап’ястковий суглоб з
трьома кістками верхнього
ряду зап’ястка. Зап’ясток складається з двох рядів
коротких дрібних кісток (їх
вісім), до складу п’ястка входять п’ять довгих кісток
(мал.). Фаланги
утворюють скелет пальців. Перший, або великий, має
дві фаланги, решта
пальців – по три. Великий палець протиставлений
іншим, що дає змогу людині виконувати дрібні і
точні рухи.
Пояс нижніх кінцівок утворюють парні
тазові кістки(2) та крижова
кістка(1)(мал. ). Спереду тазові кістки
з’єднуються, утворюючи напівсуглоб, так
зване лобкове зрощення, а ззаду (з
крижовим відділом хребта) –малорухливий
суглоб. Завдяки прямоходінню таз у людини
міцний і широкий. На кожній тазовій кістці
є кульшова западина, до якої входить
головка стегнової кістки, утворюючи
кульшовий суглоб.
У скелеті вільної нижньої кінцівки (ноги)
виділяють стегно(3), гомілку(5,6) і
стопу(7). Стегно складається з
масивної стегнової кістки, гомілка –
великогомілкової(6) та малогомілкової
кісток(5) (мал.). Стопа утворена сімома
короткими кістками передплесна, серед
яких найбільшими є п’яткова та таранна
кістки, п’ятьма довгими кістками плесна і
кістками пальців (їх така сама кількість,
як і в руці). Стопа має склепінчасту будову,
що полегшує поштовхи під час ходіння, бігу,
стрибків. До складу нижньої вільної
кінцівки входить і надколінок(4) –
невелика трикутна кістка.

Сполучення кісток. Будова скелета людини

Сполучення кісток. Будова скелета людини

У скелеті розрізняють три типи з’єднання кісток: нерухоме (шви, зрощення), напіврухоме (хрящі) та рухоме (суглоби).

Скелет людини складається з таких відділів: черепа, тулуба (хребет і грудна клітка), верхніх і нижніх кінцівок. Череп поділяється на лицьовий (верхньо- та нижньощелепна кістки) та мозковий (тім’яна, скронева, лобова, потилична кістки) відділи.

Осьовою частиною скелета тулуба є хребет, який складається з 33–34 хребців. Хребці складаються з тіла і кількох відростків. У людини виділяють 5 відділів хребта: шийний (7 хребців), грудний (12 хребців), поперековий (5 хребців), крижовий (5 нерухомо з’єднаних хребців), куприковий (4–5 хребців).

Грудна клітка (захищає серце, легені, печінку та шлунок) утворена грудними хребцями, 12 парами ребер і плоскою грудиною.

Верхні кінцівки прикріплюються до плечового поясу, який складається з 2 лопаток і 2 ключиць. Скелет верхніх кінцівок складається з трьох відділів: плеча, передпліччя і кисті. Плече утворене однією кісткою — плечовою. Передпліччя складається з двох кісток: ліктьової та променевої. У кисті розрізняють 3 відділи: зап’ясток, п’ясток і кістки пальців.

Тазовий пояс утворений трьома нерухомо з’єднаними між собою кістками. Нижня кінцівка складається зі стегна, гомілки та стопи. Стегно утворене стегновою кісткою, гомілка — великою і малою гомілковими кістками, стопа — кістками передплесна (до яких входить масивна п’яткова кістка), плесна і кістками пальців.

Будова скелета людини.

особливості та функції

Будову скелета і кісток людини, а також їх призначення вивчає наука остеологія. Знання базових концепцій даної науки є обов’язковою вимогою, що пред’являється до персонального тренера, не кажучи вже про те, що в процесі роботи знання ці необхідно систематично поглиблювати. У даній статті ми будемо розглядати будову і функції скелета людини, тобто торкнемося тогобазового теоретичного мінімуму, яким повинен володіти кожен персональний тренер.

Введення

І за старою традицією, як завжди почнемо з короткого екскурсу про те, яку роль в тілі людини виконує скелет. Будова людського тіла, про яку ми говорили у відповідній статті, формує крім іншого – опорно-руховий апарат. Це функціональна сукупність кісток скелета, їх з’єднань і мускулатури, що здійснюють за допомогою нервової регуляції переміщення в просторі, підтримку поз, міміки та іншої рухової активності.

Тепер, коли ми знаємо, що опорно-руховий апарат людини формує скелет, м’язи і нервова система, можемо перейти безпосередньо до вивчення теми, означеної в заголовку статті. Оскільки скелет людини є, свого роду, несучою конструкцією для кріплення різних тканин, органів і м’язів, то дану тему по праву можна вважати фундаментом у вивченні всього тіла людини.

Будова скелета людини

Скелет людини – функціонально структурований набір кісток в тілі людини, що є частиною його рухового апарату. Це свого роду каркас, за який кріпляться тканини, м’язи, і в якому розміщуються внутрішні органи, захистом яких він в тому числі і виступає. До складу скелета входить 206 кісток, велика частина яких об’єднана в суглоби і зв’язки.

Скелет людини, вигляд спереду: 1 – нижня щелепа; 2 – верхня щелепа; 3 – вилична кістка; 4 – решітчаста кістка; 5 – клиноподібна кістка; в – скронева кістка; 7- слізна кістка; 8 – тім’яна кістка; 9 -лобная кістка; 10 – очниця; 11 – носова кістка; 12 – грушоподібний отвір; 13 – передня поздовжня зв’язка; 14 – межключичня зв’язка; 15 – передня грудино-ключична зв’язка; 16 – клюво-ключична зв’язка; 17 – акроміально-ключична зв’язка; 18 – клювоакроміальна зв’язка; 19 – клювоплечова зв’язка; 20 – реберно-ключична зв’язка; 21 – променисті грудино-реберні зв’язки; 22 – зовнішня міжреберна перетинка; 23 – реберно-мечоподібна зв’язка; 24 – ліктьова бічна зв’язка; 25 – променева обхідна (бічна) зв’язка; 26 – кільцева зв’язка променевої кістки; 27- клубово-поперекова зв’язка; 28 – вентральні (черевні) крижово-клубові зв’язки; 29 – пахова зв’язка; 30 – крижово-остиста зв’язка; 31 – межкісткова перетинка передпліччя; 32 – спинні міжзап’ястні зв’язки; 33 – спинні п’ястні зв’язки; 34 – обхідні (бічні) зв’язки; 35 – променева обхідна (бічна) зв’язка зап’ястя; 36 – лобково-стегнова зв’язка; 37 – клубово-стегнова зв’язка; 38 – запирательна перетинка; 39 – верхня лобкова зв’язка; 40 – дугоподібна зв’язка лобка; 41 – малоберцева обхідна (бічна) зв’язка; 42 – зв’язка надколінника; 43 – великогомілкова обхідна (бічна) зв’язка; 44 – міжкісткова перетинка гомілки; 45 – передня більшоберцово-малоберцова зв’язка; 46 – роздвоєна зв’язка; 47 – глибока поперечна плюсневая зв’язка; 48 – обхідні (бічні) зв’язки; 49 – тильні зв’язки плесни; 50 – спинні зв’язки плесна; 51 – медійна (дельтовидна) зв’язка; 52 – човноподібна кістка; 53 – п’яткова кістка; 54 – кістки пальців стопи; 55 – плеснові кістки; 56 – клиновидні кістки; 57 – кубовидна кістка; 58 – таранна кістка; 59 – велика гомілкова кістка; 60 – мала гомілкова кістка; 61 – надколінник; 62 – стегнова кістка; 63 – сідалкова кістка; 64 – лобкова кістка; 65 – крижі; 66 – клубова кістка; 67 – поперекові хребці; 68 – гороховидна кістка; 69 – тригранна кістка; 70 – головчата кістка; 71 – гачкувата кістка; 72 – п’ястні кістки; 73-кістки пальців кисті; 74 – трапецієвидна кістка; 75 – кістка-трапеція; 76 – човноподібна кістка; 77- напівмісячна кістка; 78 – ліктьова кістка; 79 – променева кістка; 80 – ребра; 81 – грудні хребці; 82 – грудина; 83 – лопатка; 84 – плечова кістка; 85 – ключиця; 86 – шийні хребці.

Скелет людини, вигляд ззаду: 1 – нижня щелепа; 2-верхня щелепа; 3 – бічна зв’язка; 4 – вилична кістка; 5 – скронева кістка; 6 – клиноподібна кістка; 7 – лобова кістка; 8 – тім’яна кістка; 9 – потилична кістка; 10 – шило-нижньощелепна зв’язка; 11 – вийна зв’язка; 12 – шийні хребці; 13 – ключиця; 14 – надостістая зв’язка; 15 – лопатка; 16 – плечова кістка; 17 – ребра; 18 – поперекові хребці; 19 – крижі; 20 – клубова кістка; 21 – лобкова кістка; 22- куприк; 23 – седалищная кістка; 24 – ліктьова кістка; 25 – променева кістка; 26 – напівмісячна кістка; 27 – човноподібна кістка; 28 – кістка-трапеція; 29 – трапецієвидна кістка; 30 – п’ястна кістка; 31 – кістки пальців кисті; 32 – головчата кістка; 33 – гачкувата кістка; 34 – тригранна кістка; 35 – гороховидна кістка; 36 – стегнова кістка; 37 – надколінник; 38 – мала гомілкова кістка; 39 – велика гомілкова кістка; 40 – таранна кістка; 41 – п’яткова кістка; 42 – човноподібна кістка; 43 – клиновидні кістки; 44 – плеснові кістки; 45 – кістки пальців стопи; 46 – задня великогомілково-малогомілкова зв’язка; 47 – медіальна дельтовидна зв’язка; 48 – задня Таран-Малогомілкова зв’язка; 49 – п’ятково-малогомілкова зв’язка; 50 – спинні зв’язки передплесни; 51 – межкісткова перетинка гомілки; 52 – задня зв’язка головки малогомілкової кістки; 53 – малогомілкова обхідна (бічна) зв’язка; 54 – великогомілкова обхідна (бічна) зв’язка; 55 – коса підколінна зв’язка; 56 – крестцовобугрова зв’язка; 57 – утримувач згиначів; 58 – обхідні (бічні) зв’язки; 59 – глибока поперечна п’ясткова зв’язка; 60 – горохо-гачкувата зв’язка; 61 – промениста зв’язка зап’ястя; 62- ліктьова обхідна (бічна) зв’язка зап’ястя; 63 – сіднично-стегнова зв’язка; 64 – поверхнева спинна крижово-куприкова зв’язка; 65 – спинні крижово-клубові зв’язки; 66 – ліктьова обхідна (бічна) зв’язка; 67- променева обхідна (бічна) зв’язка; 68 – клубово-поперекова зв’язка; 69 – реберно-поперечні зв’язки; 70 – міжпоперечні зв’язки; 71 – клювоплечева зв’язка; 72 – акроміально-ключична зв’язка; 73 – клюво-ключична зв’язка.

Як говорилося вище, скелет людини формує порядка 206 кісток, з яких 34 – непарні, інші – парні. 23 кістки складають череп, 26 – хребетний стовп, 25 – ребра і грудину, 64 – скелет верхніх кінцівок, 62 – скелет нижніх кінцівок. Кістки скелета утворюються з кісткової і хрящової тканини, які відносяться до сполучних тканин. Кістки в свою чергу складаються з клітин і міжклітинної речовини.

Скелет людини влаштований таким чином, що кістки його зазвичай ділять на дві групи: осьовий скелет і додатковий скелет. До першого належать кістки, розташовані по центру, які утворюють основу тіла – це кістки голови, шиї, хребта, ребра і грудина. До другого відносяться ключиці, лопатки, кістки верхніх, нижніх кінцівок і тазу.

Центральний скелет (осьовий):

 • Череп – основа голови людини. У ньому розміщується головний мозок, органи зору, слуху та нюху. Череп має два відділи: мозковий і лицьовий.
 • Грудна клітка – кісткова основа грудей і місце розміщення внутрішніх органів. Складається з 12 грудних хребців, 12 пар ребер і грудини.
 • Хребетний стовп (хребет) – головна вісь тіла і опора всього скелета. Всередині хребетного каналу проходить спинний мозок. Хребет має такі відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий.

Вторинний скелет (додатковий):

 • Пояс верхніх кінцівок – за рахунок нього до скелету приєднуються верхні кінцівки. Складається з парних лопаток і ключиць. Верхні кінцівки пристосовані для виконання трудової діяльності. Кінцівка (рука) складається з трьох відділів: плече, передпліччя і кисть.
 • Пояс нижніх кінцівок – забезпечує приєднання нижніх кінцівок до осьового скелету. У ньому розміщуються органи травної, сечовидільної та статевої систем. Кінцівка (нога) складається так само з трьох відділів: стегно, гомілка і стопа. Вони пристосовані для опори і переміщення тіла в просторі.

Функції скелета людини

Функції скелета людини зазвичай ділять на механічні та біологічні.

До механічних функцій відносяться:

 • Опора – формування жорсткого кістково-хрящового каркаса тіла, до якого прикріплюються м’язи і внутрішні органи.
 • Рух – наявність між кістками рухомих сполук дозволяє приводити тіло в рух за допомогою м’язів.
 • Захист внутрішніх органів – грудна клітка, череп, хребетний стовп і не тільки, служать захистом для органів, що знаходяться в них.
 • Амортизуюча – зниження вібрацій і ударів при пересуванні сприяє склепіння стопи, а так само хрящові прошарки в місцях зчленування кісток.

До біологічних функцій відносяться:

 • Кровотворна – формування нових клітин крові відбувається в кістковому мозку.
 • Метаболічна – кістки представляють собою сховище значної частини кальцію і фосфору в організмі.

Статеві особливості будови скелета

Скелети обох статей переважно схожі й радикальних відмінностей не мають. До відмінностей можна віднести лише незначні зміни форми або розмірів конкретних кісток. Найбільш очевидні особливості будови скелета людини виглядають наступним чином. У чоловіків, кістки кінцівок зазвичай довші і товщі, а місця кріплення м’язів, як правило, більш горбисті. Жінки мають більш широкий таз, і в тому числі, більш вузьку грудну клітку.

Типи кісткової тканини

Кісткова тканина – активна жива тканина, що складається з компактної і губчастої речовини. Перша виглядає як щільна кісткова тканина, яка характеризується розташуванням мінеральних компонентів і клітин в вигляді гаверсової системи (структурної одиниці кістки). Вона включає кісткові клітки, нерви, кровоносні і лімфатичні судини. Більше 80% кісткової тканини має вигляд гаверсової системи. Розташовується компактна речовина в зовнішньому шарі кістки.

Будова кістки: 1 – головка кістки; 2 – епіфіз; 3 – губчаста речовина; 4 -центральна кістково-мозкова порожнина; 5 – кровоносні судини; 6 – кістковий мозок; 7- губчаста речовина; 8- компактна речовина; 9- діафиз; 10 – остеон.

Губчаста речовина не має Гаверсової системи і становить 20% кісткової маси скелета. Губчаста речовина дуже пориста, з розгалуженими перегородками, які формують гратчасту структуру. Така губчаста будова кісткової тканини надає можливість для зберігання кісткового мозку і запасання жирів і одночасно забезпечує достатню міцність кістки. Відносний вміст щільної і губчатої речовини варіюється в різних кістках.

Розвиток кісток

Зростання кісток являє собою збільшення розміру кістки в наслідок збільшення кісткових клітин. Кістка може збільшуватися в товщину або рости в поздовжньому напрямку, що безпосередньо впливає на скелет людини в цілому. Поздовжнє зростання відбувається в зоні епіфізарної пластинки (хрящової ділянки на кінці довгої кістки) спочатку як процес заміни хрящової тканини кістковою. Хоча кісткова тканина являє собою одну з найбільш міцних тканин нашого організму, дуже важливо уявляти собі, що зростання кістки дуже динамічний і метаболічно активний тканинний процес, що відбувається протягом усього життя людини. Відмінною рисою кісткової тканини є високий вміст в ній мінеральних речовин, перш за все кальцію і фосфатів (які надають кістці міцність), а також органічних компонентів (забезпечують кістці пружність). Кісткової тканини мають унікальні можливості для зростання і самовідновлення. Особливості будови скелета мають на увазі в тому числі і те, що завдяки процесу, званому перебудовою кісткової тканини, кістка може адаптуватися до механічних навантажень, яким вона піддається.

Зростання кістки: 1 – хрящ; 2 – утворення кісткової тканини в діафізі; 3 – ростова пластинка; 4 – утворення кісткової тканини в епіфізі; 5 – кровоносні судини і нерви.

I- плід; II- новонароджений; III- дитина; IV- молода людина.

Перебудова кісткової тканини – здатність модифікувати форму кістки, її розмір і будову у відповідь на зовнішні впливи. Це фізіологічний процес, що включає розсмоктування (резорбцію) кісткової тканини і її утворення. Резорбція є поглинанням тканини, в даному випадку кісткової. Перебудова – це безперервний процес руйнування, заміни, підтримки і відновлення кісткової тканини. Це збалансований процес резорбції і утворення кістки.

Кісткову тканину формують три типи кісткових клітин: остеокласти, остеобласти і остеоцити. Остеокласти представляють собою великі клітини – руйнівники кістки, які здійснюють процес резорбції. Остеобласти – це клітини, що формують кістку і нову кісткову тканину. Остеоцити – це зрілі остеобласти, що допомагають регулювати процес перебудови кісткової тканини.

ФАКТ. Щільність кісткової тканини в значній мірі залежить від регулярної рухової активності протягом тривалого часу, а заняття фізичними вправами, в свою чергу, допомагають запобігти переломи кісток внаслідок збільшення їх міцності.

Висновок

Даний обсяг інформації, безперечно, не є абсолютним максимумом, а скоріше необхідним мінімумом знань, необхідних персональному тренеру в його професійній діяльності. Як я вже говорив в статтях про роботу персонального тренера, основу професійного розвитку становить постійне навчання та вдосконалення. Сьогодні ми заклали фундамент в такій складній і об’ємній темі, як будова скелета людини, і дана стаття буде лише першою в тематичному циклі. Надалі ми розглянемо ще чимало цікавої та корисної інформації щодо структурних компонентів каркаса людського тіла. А поки, ви з упевненістю можете сказати, що будова скелета людини більш не є для вас «терра інкогніта».

Конспект уроку. Будова скелету людини

Автор: вчитель біології Холявіна Світлана Миколаївна

Урок № 3 Будова скелета людини.

Мета:

 1. вивчити будову скелета людини; пов’язати особливості будови скелета з функціями,які він виконує,порівняти будову скелета людини зі скелетом ссавців,зробити еволюційні висновки.
 2. розвивати  уміння порівнювати і знаходити відміні особливості і схожість в скелеті людини і ссавців тварин;  вміння узагальнювати і робити висновки виходячи з порівняння;  продовжувати  розвиток  вмінь працювати з таблицями, схемами, моделями, малюнками підручника, аналізувати пройдений матеріал.
 3. виховання стійкої мотивації до навчання.

Обладнання: скелет людини, скелет ссавця; таблиці «Скелет людини», «Скелет ссавців»; колекція хребців ,мультимедійна презентація.

Поняття і терміни: череп, хребет, хребці, грудна клітка, ребра, атлант, епістрофей.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу

Методита методичні прийоми:

1. Інформаційний:
а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником, з муляжами.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2.  Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно – пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, рішення пізнавальних завдань.
4.Візуальний: складання схем, таблиць.
Міжпредметні зв ́язки: історія, антропологія, медицина.

Хід уроку

І.Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Гра « Броунівський рух» Давайте з вами перевіремо знання з попередньої теми для цього  формуються 2 групи дітей. Одна група пропонує іншій дати відповіді на запитання стосовно теми і навпаки. Інші учні обирають чиє питання більше всього сподобалось? Чому?

ІІІ. Мотивація  навчальної діяльності учнів

Обговорення питань в загальному колі (слайд 1)

 1. З яких відділів складається скелет ссавця?
 2. Які функції виконує кожен із відділів?
 3. Які відділи скелета розрізняють у людини?
 4. До скелета яких тварин найбільше подібний скелет людини?
 5. Про що свідчить схожість скелетів людини і тварини?
 6. Чи є відмінності між скелетами людини та ссавців? З чим це може бути пов’зано?

Відповіді на останні запитання дамо ,попрацювавши на уроці.

Формулювання теми та завдань уроку. (слайд 2)

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Відділи скелета людини. (розповідь вчителя з використанням презентації)(слайди 3,4,5)
 2. Відмінність між скелетом людини та ссавців. Особливості скелета людини, пов’язані з прямоходінням і працею.

(Самостійна робота  учнів  в парах  за текстом і малюнками підручника та роздавальним матеріалом) за завданнями на слайді(слайд 6) :

 1. Порівняйте шийний хребець з грудним, грудний з поперековим. З чим пов’язана відмінність та яке вона має значення?
 2. Встановіть, що спільного у будові всіх хребців. Чим відрізняється шийний хребець від поперекового? Як пояснити цю відмінність?
 3. Встановіть відмінності форми грудної клітки людини від форми грудної клітки ссавця. Яке значення має ця відмінність?
 4. Яке значення має для людини особливості будови її хребта?
 5. Порівняйте мозковий відділ черепа людини з черепом ссавця.
 6. Встановіть відмінності у будові кісток, що входять до складу верх­ньої і нижньої кінцівок.
 7. Чим відрізняється форма тазового пояса людини від форми, його у ссавців?

Обговорення питань в загальному колі.(слайди 7-13)

Висновки записати в учнівських зошитах.(слайд 14)

Особливості скелета людини, пов’язані з прямоходінням і працею.

Істотні особливості скелета людини:

 • характерні вигини хребта;
 • широка форма грудної клітки;
 • широкий таз;
 • відмінність будови верхніх і нижніх кінцівок;
 • склепіння стопи;
 • відносно великий розвиток мозкового відділа  черепа.

V. Закріплення та узагальнення нового матеріалу.

1.Виберіть з наведеного переліку кісток ті, що належать до певного відділу скелету, і поставте в таблиці відповідні їм літери.(слайд 15)

Кістки: А. Лопатка. Б. Ліктьова. В. Ребра. Г. Верхньощелепна. Д. Потилична. Е. Зап’ясток. Ж. Великогомілкова. З. Епістрофей. І. Кістки плесна. К. Стегнова. Л. Тазові. М. Плечова.

Відділи скелетаКістки, що утворюють відділ
 1. Лицьовий відділ черепа
 1. Мозковий відділ черепа
 1. Грудна клітка
 1. Пояс верхніх кінцівок
 1. Плече
 1. Передпліччя
 1. Кисть
 1. Пояс нижніх кінцівок
 1. Стегно
 1. Гомілка
 1. Стопа
 1. Хребет

2. «Збери скелет»:
Скелет розрізаний на пазли. Потрібно зібрати його з шматочків.

3. Рішення пізнавальних завдань: (слайд 16)
• Скільки у людини кісток? Лікарі  Тибету налічували їх 360. Давньоіндийський  хірург Сунугута вважав, що їх 300-306. Вікінги налічували 219 кісток. Сучасні підручники анатомії не вказують точну кількість кісток у людини. Говориться, що кісток близько 200, точніше, 208-210.  Чого же вчені до цих пір не можуть визначитися?
• Стегно витримує вертикально вантаж 1500 кг. Велика гомілкова кістка – 1650 кг, плечова – 850 кг, колінна чашечка – 600 кг, межа міцності ребер на злам у молодих коливається від 85 до 110 кг, кістка твердіше граніту в 2,5 рази,  -в 30 разів. Вона міцніше дуба і майже також міцна, як чавун.  Чим пояснити високу міцність скелета при відносній його легкості?

VІ. Домашнє завдання  (слайд 17)

Вивчити дану тему із підручника.

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(1 оцінка. Рейтинг публікації: 5 из 5)

Сподобалося? Поділіться з друзями!
Або збережіть для себе 🙂

Стенди для школи
та дитячого садка


Будова та функції скелету людини

Одна з функцій людського організму — зміна положення частин тіла, пересування в просторі. Рухи відбуваються при участі кісток, які виконують функції важелів, і скелетних м’язів, які разом з кістками і їх з’єднаннями утворюють опорно-руховий апарат. Кістки й з’єднання кісток становлять пасивну частину опорно-рухового апарату, а м’язи, які виконують функції скорочення й зміни положення кісток, — активну частину.

Скелет, skeleton (від грец. skeletos — висохлий, висушений), являє собою сукупність кісток, які утворюють у тілі людини твердий скелет, що забезпечує виконання ряду найважливіших функцій. У навчальних цілях спеціально оброблені, знежирені, висушені (мацеровані) кістки з’єднані одна з одною штучно і є навчальним посібником. Такий «сухий» скелет має масу 5-6 кг, що становить 8-10 % від маси всього тіла. Кістки живої людини значно важчі; їх загальна маса дорівнює 1/5-1/7 маси тіла людини. Скелет й утворюючі його кістки, які мають складну будову й хімічний склад, мають велику міцність. Вони виконують функції опори, пересування, захисту, є складом солей кальцію, фосфору й ін.
Опорна функція скелета полягає в тому, що кістки підтримують м’які тканини, які прикріплюються до них (м’язи, фасції й інші органи), беруть участь в утворенні стінок порожнин, у яких містяться внутрішні органи. Без скелета тіло людини, на яке діють сили тяжіння (сила ваги), не могло б займати певне положення в просторі. До кісток прикріплюються фасції, зв’язки і т. д., які є елементами м’якого скелета, що також бере участь в утриманні органів біля кісток, які утворюють твердий скелет.
Кістки скелета виконують функції довгих і коротких важелів, які приводяться у рух м’язами. У результаті частини тіла мають здатність до руху.
Скелет формує місткість для життєво важливих органів, захищає їх від зовнішніх впливів. Так, у порожнині черепа перебуває головний мозок, у хребетному каналі — спинний мозок; грудна клітка захищає серце, легені, великі судини; кістковий таз — органи статевої й сечової систем і т. д.
Кістки містять значну кількість солей кальцію, фосфору, магнію й інших елементів, які беруть участь у мінеральному обміні. До складу скелета входить більше 200 кісток, з них 33-34 непарні, інші парні; 29 кісток утворюють череп, 26 — хребетний стовп, 25 кісток становлять ребра й грудину, 64 кістки утворюють скелет верхніх кінцівок й 62 — скелет нижніх кінцівок.
Хребетний стовп, череп і грудну клітку відносять до осьового скелета, skeleton axiale, кістки верхніх і нижніх кінцівок називають додатковим скелетом, skeleton appendiculare.

 

Смильян Радич маскирует сетчатый интерьер театра с помощью кожи, похожей на фонарь.

Полупрозрачная гармошка скрывает сетчатый бетонный интерьер этого театра, спроектированный архитекторами Смильян Радич, Эдуардо Кастильо и Габриэла Медрано для города Консепсьон, Чили.

Региональный театр дель Биообио расположен на берегу реки Биобио, протекающей через чилийский город. Трио архитекторов — Радич, Кастильо и Медрано — выиграли конкурс на проектирование театра еще в 2011 году, и он открылся ранее в этом году.

Архитекторы разработали дизайн с контрастирующим внутренним и внешним видом, основываясь на цитате польского театрального режиссера Тадеуша Кантора: «Моя упаковка была попыткой« предвещать »природу объекта.

Покрытие из полупрозрачного политетрафторэтилена (ПТФЭ) укладывается поверх бетонного каркаса, чтобы создать эту двойственность.

Радич использовал такую ​​же прозрачную обшивку из белого стекловолокна для шарового павильона Serpentine Gallery, который он создал в Лондоне в 2014 году.

Покрытие наносится полосами, соответствующими шести этажам здания, причем каждый уровень наклонен в противоположном направлении по отношению к следующему для создания эффекта гармонии. Свет, проникающий сквозь фасад в ночное время, придает форму бумажного фонаря на кромке воды.

Секции остекления, вставленные в ПТФЭ, помогают освещать вестибюли и рабочие зоны в течение дня.

Одна полоса остекления и бетонный каркас под ней расширяются в основании здания площадью 9650 квадратных метров, создавая защищенный вход с общественной площади, которая его окружает.

Два театра и репетиционный зал, обшитые коричневыми панелями, подвешены на разной высоте внутри бетонного каркаса, в то время как решетка остается открытой на уровне земли, образуя большое фойе.

Сиденья из граненой древесины в форме обтесанных камней усеивают 3,9-метровые промежутки в раме, которые архитекторы сравнивают с конструкциями строительных лесов, используемых для поддержки сценических опор.

«Внутри зритель будет перемещаться / взбираться по пространственной сетке, которая, кажется, упорно измеряет / занимает каждый угол», — говорится в заявлении архитекторов.

«Вся эта атрибутика вокруг залов […] — просто строительные леса, как если бы они были закулисной частью декорации, несущей конструкцией нижнего уровня, которая обычно скрыта от глаз».

Пролет бетонных ступеней со стеклянными балюстрадами и пара застекленных лифтов примыкают к решетке, а диагонали каркаса подчеркнуты гирляндами света. Внутри одного из кинотеатров полосовые светильники продолжают узорчатую сетку на потолке.

Фонарь является популярным ориентиром среди архитекторов, а в 2017 году американская фирма Skidmore Owings & Merrill также разработала форму граненой башни с решетчатым экзоскелетом в Пекине.

Фотография Кристобаля Пальмы.


Кредиты проекта:

Архитекторы: Смильян Радич, Эдуардо Кастильо и Габриэла Медрано
Проектирование конструкций: B y B Ingeniería Estructural

Городская архитектура | OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA ZLÍNA

Архитектура Злина

Уникальная архитектура в стиле функционализма, не имеющая аналогов в Европе по хорошей сохранности — это первое и фундаментальное восприятие для людей, впервые видящих Злин.Это придает особый шарм современному промышленному мегаполису. Особенностями большинства доминирующих зданий в городе являются типичная нештукатуренная красная кирпичная кладка, которая является основным конструктивным элементом всех зданий, железобетонный каркас, плоская крыша и стальные оконные рамы.

Большая часть Злина была построена во времена славы сапожной фабрики Баты. Центр города практически не изменился с 1920-х и 30-х годов. Большинство ключевых и доминирующих построек, в том числе самое известное — административный корпус обувной фабрики No.21, также Злинский небоскреб. Это здание было одним из первых высотных зданий в Европе. Он действительно заслужил награду «Здание века», которая была вручена небоскребу вместе со всей площадью бывшего завода Баты. Построено
хозяйственных построек и заводских цехов. Комплексы школьных зданий, больницы и киностудии Злина построены в духе архитектуры Баты. Например, гостиница «Москва» в центре города вместе со зданием рынка и Большим кинотеатром образуют один из таких уникальных комплексов.Кинотеатр со зрительным залом на тысячу посетителей до сих пор остается самым большим сооружением подобного рода во всей стране. Morýsovy domy (Доходные дома Мориса) и Kolektivní dům (Коллективные доходные дома) также относятся к доминантам города.

Типовые поселки Бата-одиночных домов, двойных домов и кварталов, предназначенные для проживания рабочих, также расширяются с постепенным увеличением количества работников фабрики Бата. Таким образом были застроены целые городские кварталы — Залешна, Подвесна, Летна, предместье Лесни или Дили.

Большинство зданий, которые были спроектированы и построены известными архитекторами Карфиком, Гахурой, Котерой, Лоренком и Ле Корбюзье, являются памятниками архитектуры, которые представляют собой настоящие всемирно уникальные произведения в своем стиле.

Муниципальный театр — одно из самых значительных зданий Злина. На окраинах города строились большие кварталы.

Оценка энергопотребления для отопления промышленных зданий на месте

Engineering, 2011, 3, 470-477

doi: 10.4236 / eng.2011.35054 Опубликовано в Интернете в мае 2011 г. (http://www.SciRP.org/journal/rus)

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

Оценка потребления энергии для отопления

Промышленное здание на месте

Душан Катунски1, Азра Коренич2, Яна Катунска1, Мартин Лопушняк1

1 Технический университет Кошице, факультет гражданского строительства 20003 Университет Кошице

, Словакия,

Университет

, Словакия,

Технологии, Институт строительства и технологий, Исследовательский центр строительства

Физика и звукоизоляция, Вена, Австрия

Эл. Почта: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Поступила 15 марта 2011 г .; редакция 30 марта 2011 г .; принята 18 апреля 2011 г.

Реферат

Из-за высокого спроса на энергию, требуемую для обогрева производственного цеха, цель этого проекта — выяснить

, можно ли проверить процесс потребления тепла для отопления с помощью упрощенного стандарта Метод расчета

[1], особенно для холодных регионов, таких как Кошице (Словакия).Потребность в энергии для отопления

промышленного здания была оценена с использованием измерений и расчетов. В зимний период было измерено потребление энергии в выбранном промышленном здании в соответствии со стандартом валидации

[2]. Здание состоит из двух залов. Измерения были проанализированы в соответствии с критериями, используемыми

для проверки жилых и общественных зданий, с учетом нескольких регрессионных зависимостей в итоговой оценке потребления тепловой энергии

.В статье показаны математические зависимости измеренных величин в реальных условиях

. Кроме того, была рассчитана потребность здания в тепловой энергии

в соответствии с австрийским стандартом [3], ÖNORM EN ISO 13790, упрощенным методом расчета для

нежилых зданий. Было исследовано, можно ли воспроизвести измеренные значения, используя этот расчет

. Было обнаружено, что точное определение притока внутреннего тепла очень важно.

Ключевые слова: промышленные здания, потребление тепловой энергии, производственные цеха, измерения на месте,

Огибающие конструкции

1. Введение

В течение десятилетий повышение производительности было конечной целью промышленного проектирования

. Из-за дополнительных внешних требований, таких как общественное давление с целью минимизировать выбросы CO2

и рост затрат на энергию, энергоэффективность

становится все более важной темой в промышленной инженерии

[4].В последнее время многие компании

оптимизировали экономичное и интеллектуальное использование электричества и тепла, чтобы снизить затраты и тем самым повысить свою конкурентоспособность

.

Несмотря на все более строгие требования к энергосбережению

во всех других секторах, новые заводы

необходимы только для соответствия минимальным предварительно зарегистрированным значениям U

оболочки здания как в Австрии, так и в Словакии.

Официальных программ энергетической сертификации нет.

Сертификация промышленных зданий и энергетических сертификатов

не требуется по закону для этого типа зданий.

Согласно правилам рабочего места, должны соблюдаться особые внутренние климатические условия

. Отопление помещений в промышленных

испытательных цехах в большинстве зданий работает постоянно. Целью

этого совместного проекта между Техническим Университетом Кошице и Техническим Университетом Вены была

для оценки потребления тепловой энергии с использованием измерений

и расчетов, примененных к тематическому исследованию промышленного здания

с двумя производственными цехами. Цель

заключалась в том, чтобы определить, можно ли приблизительно оценить потребление энергии для отопления

с помощью упрощенного метода.

Результаты определят, можно ли легко рассчитать потребность в тепловой энергии

для всех новых заводов и проектов ремонта, и можно ли быстро оптимизировать ограждающую конструкцию здания.

Мотивом этого проекта было высокое энергопотребление для отопления

производственных цехов, особенно в

холодных регионах, таких как Кошице. В Словакии отсутствуют стандарты измерения или расчета ex-

для промышленных предприятий.Первая часть анализа

касается измерений на месте в промышленном испытательном зале

с применением стандартных словацких расчетов отопления

для жилых домов [5], [6]. Предполагаемые результаты:

, чтобы установить математические зависимости измеренных

D. KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

471

значений в реальных условиях.Во второй части, потребность в энергии на отопление

здания была рассчитана согласно

по австрийскому упрощенному методу ÖNORM EN ISO

13790 для нежилых зданий.

Потребление тепловой энергии выбранными воздуховодами pro

было оценено с помощью измерений и расчетов

. В зимний период, потребление тепловой энергии

было измерено на месте в выбранном здании —

.Измерения были оценены в соответствии с критериями

,

, действующими для жилых и общественных зданий, с учетом нескольких регрессионных зависимостей

в результирующей оценке потребления тепловой энергии.

Существует множество методов расчета для измерения энергопотребления

жилых домов. Также возможно измерение энергопотребления

на месте —

жилых домов.

2. Требования к мониторингу на месте

Потребление энергии

Мониторинг залов проводился в соответствии со словацким стандартом

, STN 73 0550 [2]. В этом стандарте изложены обязательные предварительные условия для полученных значений энергопотребления

на теплообменнике перед входом в здание

(обычно в основании дома). Целью

этого стандарта является проверка необходимой рабочей энергии

для всех типов жилых зданий, с указанием тех же сумм, что и

для внутренних условий.В промышленных зданиях

заполняемость и использование различаются. По этой причине,

другая задача заключалась в том, чтобы оценить, насколько обязательные критерии

для измерений энергопотребления применимы к оценке промышленных предприятий. Некоторые примеры

с анализом использования энергии в промышленном секторе были опубликованы в [7,8].

3. Строительство отдельных

промышленных залов

Мониторинг залов проводился в рамках исследовательского проекта гранта

.Исследование проводилось

в одном производственном корпусе с двумя производственными цехами.

В каждом зале находятся опытно-конструкторские мастерские, один класс

отнесен к легкой промышленности, а другой полу-тяжелой промышленности

испытательный [9]. Основная конструктивная система обоих залов оформлена в виде железобетонного каркаса

. Размер одного зала

36 м (6 × 6 метров) с пролетом 18 м; Общая высота

производственного корпуса составляет 7 метров.См. Рис. 1.

Оболочка зала толщиной 375 мм состоит из кирпича

«CDm» и известкового раствора. Остекленные элементы

состоят из одинарных остекленных стен с проволочной вставкой

Рисунок 1. План расположения и разрезы производственных цехов.

D. KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

472

Армирование и одинарные оконные люки с армированием из проволочной вставки

со стальным каркасом.В одном зале

прозрачные конструкции имеют южную ориентацию, в другом

— северную. План расположения и секции

двух производственных цехов, а также расположение регистратора данных

представлены на Рисунке 1. Два зала

соединены через офисное здание.

Были реконструированы ограждающие конструкции залов

и рассчитана потребность в тепловой энергии в программе ESP-r simula-

, рисунок 2.

3. Условия мониторинга

Мониторинг энергопотребления проводился с 23 декабря

2009 г. по 24 января 2010 г. в общей сложности 32 дня. Измерения залов

проводились в зимний период, когда внешние температуры воздуха были ниже нуля. Эта продолжительность была

, выбранной в качестве стандартной. В стандарте STN 73 0550 [2] указано, что интервал измерения

должен превышать 30 дней. Внутренние

и внешние климатические параметры были записаны с использованием среднесуточной средней температуры воздуха внутри и снаружи помещений

за сутки.Температура воздуха в салоне была измерена на семи высотах

, в середине рассматриваемой операции, что

не соответствует требованиям для датчика

, измеряющего максимальное пространство 50 м2. Определение в целом

единственно верных критериев расчета среднесуточной внутренней

температуры промышленного цеха затруднительно ввиду

того факта, что динамика температурных параметров

в пространстве очень высока, т.е.грамм. по горизонтальной и вертикальной

осям. Интерьер зала показан на Рисунке 3.

Общее потребление тепловой энергии, измеренное во время работы

, представляет собой попытку оценить обоснованность обязательных критериев

для измерения потребления энергии

на месте для промышленных операций.

4. Результаты измерений на объекте в соответствии со стандартами

Значения потребления тепловой энергии были получены

от теплообменной станции Кошице N.1607 и

, приведенные в таблице 1.

5. Расчеты в соответствии со стандартами Австрии

В настоящее время не существует нормативов, требующих энергетического сертификата

для промышленных зданий. Директива 2010/31 / EU

Европейского парламента и Совета от 19

мая 2010 требует, чтобы,

«Государства-члены могли принять решение не устанавливать или не применять требования

по улучшению энергетических характеристик

зданий к следующим категориям зданий:

(c) временные здания со сроком использования 2

лет или меньше, промышленные площадки и т. Д.

Потребности в отоплении и охлаждении здания / здания

элементов в Австрии рассчитываются в соответствии с

ÖNORM EN ISO 13790 [3] с использованием метода ежемесячного баланса

. Энергетический паспорт, т.е. ежемесячное отопление

Рисунок 2. Имитационная модель одного производственного цеха.

D. KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

473

Рисунок 3.Посмотреть в интерьер холла.

потребности, необходимо рассчитывать только для жилых зданий, отличных от

,

, перечисленных в Таблице 2.

Для нежилых зданий, тепловая нагрузка от освещения

определяется и отделяется от передаваемого тепла

людьми и оборудованием. . В таблице 2 показаны типичные значения

для внутреннего усиления от приборов и людей,

и типичная мощность электрического освещения для

нежилых зданий в соответствии с австрийским стандартом

ÖNORM B 8110-6.

Два производственных цеха были рассчитаны по австрийскому методу ежемесячного баланса

с использованием типичного значения

у.е. для других типов нежилых зданий: конвенционных

центров, спортивных арен или магазинов.

Результаты представлены в Таблице 5.

6. Оценка измеренных и рассчитанных значений

Измерения были оценены с помощью утвержденных расчетных соотношений

для периода мониторинга в день,

i.е., за 32 балла [2]. Альтернативная оценка:

для каждого файла в течение двух дней, т. Е. 16 баллов, и

в течение четырех дней, т. Е. 8 баллов. Из построенных графиков видно, что

зависимости теплоэнергетики имеют линейный характер

, полученный за счет линейной регрессионной зависимости.

Это было получено из файла тепловой энергии

чтения прироста потребления и из разницы температуры

θai — θae, или из дня / градусов — Dper.Энергопотребление

для отопления в зависимости от

дней / градусов ищется посредством линейной регрессии в

в форме:

2

б.п. на

EaDb

 (1)

, где a, b — коэффициенты регрессии для уравнения

, линейный расчет в соответствии с соотношениями (11) и (12)

из стандарта STN 73 0550 (см. Таблицу 3).

σ — окончательное отклонение файла, рассчитанного ac-

в соответствии с соотношением (13) стандарта STN 73 0550.

Дпер — день / градус.

Потребление тепловой энергии для этажей кондоминиумов

при стандартных условиях определяется для предписания —

tive (директива) количество дней / градусов в соответствии с соотношением

,



3422

bp bp

Eab MwhVyear

 

 (2)

Целью оценки измерения было:

сравнить расчетный удельный расход тепла для

1 м3, полученный путем расчета теплотворной способности

помещения на весь отопительный период с использованием климатического

сут / градус Кошице D = 2834 K.Ежедневный выпуск составляет

, определяемый в соответствии с соотношением:



3422

баррелей в сутки bp

Eab MwhVyear



 



(3)

(3)

Регистрируемое значение расхода тепловой энергии s в выбранном производственном цехе.

Дата Зарегистрированное значение теплообменника

(МВтч) Дата Зарегистрированное значение теплообменника

(МВтч) Дата Зарегистрированное значение теплообменника

(МВтч)

12.23. 105013 01.03.121 004 01.14. 134 517

12,24. 106 477 01.04.122 135 01.15. 135,533

12,25. 108 051 01.05.123 588 01.16. 136 435

12,26. 109,312 01.06.124,587 01.17. 137 749

12,27. 110,688 01.07.125,773 01.18. 139 016

12,28. 112 789 01.08.12 6 927 19.01. 140 183

12.29. 114 813 01.09.128 069 01.20. 141 859

12.30. 116,325 01.10.129,554 01.21. 142 892

12.31. 117 624 01.11.130 476 01.22. 143 248

01.01. 118 871 01.12.131 674 01.23. 144,392

01.02. 119,959 01.13.133 060 01.24. 145,524

Общее ежемесячное потребление 40,511 МВтч

D. KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

474

Таблица 2. Типичные значения внутреннего усиления от приборов и

человек, qp, и типичные средние уровни освещения для жилых зданий, отличных от

, ÖNORM B 8110-6.

Вт / м² Вт / м² GFA

Офисное здание 3,75 3,7

Детский сад и начальная школа 3,75 2,8

Средняя школа и университеты 7,5 2,8

Больничные учреждения 7,5 9,4

Дома престарелых 3,75 5,8

Пенсии 3,75 2,9

Гостиницы 7,5 7,4

Рестораны 7,5 3,1

Конференц-центры 7,5 3,1

Спортивные арены 7,5 4,3

Розничная торговля 3,75 8,1

Таблица 3. Оценка энергопотребления согласно СТН

73 0550.

Период чтения на

(количество дней) 1 день 2 дня 4 дня

a 0,0743 0,0779 0,0665

b 0,1859 0,2677 1,1967

Ebp

[МВтч / (Vbp · год)] 254,441 266,842

[кВтч / (м3 · год)] 54,578 57,238 49,069

EbpD

[МВтч / (Vbp · год)] 210,752 221,036 189,658

E1D

[кВтч / (м3 · год)] 45.202 4740003 СВУ (-) 0.9889 0,9904 0,9916

σ (-) 0,2982 1,3500 2,2746

Расход энергии на отопление, E1, определяется

с использованием 1 м3 застроенного объема за один год согласно

соотношение:





3

11000

б.п. н.п.

EaEVkWh год

 

 (4)

Для подтверждения точности измерения рассчитывается индекс корреляции

согласно EED 15 стандарта

СТН 73 0550 [2].Измерение можно считать, если

индекс корреляции, IED ≥ 0,7. Оценка измерения потребления тепловой энергии

дана в соответствии с

различными интервалами (за = 1, 2, 4 дня) в Таблице 3.

Измерение потребления тепловой энергии на месте

можно считать проверенным в этом В данном случае, поскольку индекс корреляции

, IED, выше 0,7 для всех интервалов считывания в

интервалах в соответствии с требованиями стандарта. Самый высокий показатель корреляции —

для интервала считывания за 4 дня.Это

, поэтому данные в этом интервале можно рассматривать для

результата измерения потребления тепловой энергии

оценки для местных условий.

Расчет энергопотребления на месте

был проведен с учетом различных типов регрессий

[10]. Расчеты проводились для регрессионных

форм с результирующими коэффициентами a, b, eventu-

ally c. Их значения приведены в таблице 4.

Результаты расчетов исследуемых промышленных

залов с использованием австрийского метода ежемесячного баланса с типичными значениями

для других типов нежилых зданий:

конференц-центров, спортивных арен или магазинов представлены в

Таблице 5.

На втором этапе средняя часовая нагрузка используемого токарного станка

(10 × 400 Вт = 4000 Вт) и тепловыделение

для двадцати человек (20 × 200 Вт = 4000 Вт) были приняты как

как внутренние. прирост тепла в расчете.На единицу площади

внутреннего тепловыделения составляют 12,35 Вт / м2 от машин и

4,5 Вт / м2 от освещения. Этот вариант представлен во второй строке

Таблицы 5.

Оценка разницы в значениях показывает, что знание

края внутренних коэффициентов усиления важно для точности расчета

и должно быть определено как можно точнее.

Профиль пользователя аналогичных нежилых зданий

можно также использовать в качестве оценки на этапе планирования.

7. Обсуждение выводов

Можно учесть увеличение энергопотребления —

при считывании возрастающих значений энергопотребления

на месте, от самого низкого до самого высокого, помимо

Таблица 4. Коэффициенты найдены с учетом регрессионных зависимостей энергопотребления по показаниям за отдельные

суток.

Текущее число Рассматриваемый коэффициент типа регрессии «a» коэффициент «b» коэффициент «c»

1.Степень 1,7839 −0,1493 0,0000

2. полином 0,0005 −0,0324 1,6255

3. экспоненциальный −0,0146 1,5522 0,0000

4. логарифмический −0,1736 1,7084 0,0000

5. Линейно-убывающий -0,0162 1,5336 0,00

по возрастанию -0,0162 1,5336 0,00 0,0546 0,0000 0,0000

D. KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

475

Таблица 5. Измеренная и рассчитанная потребность в тепловой энергии по

различным профилям пользователей внутренней выгоды.

Тепловая энергия

Потребление кВтч / м

Разница

кВтч

Измерено 40 511,0

Рассчитано с учетом реальной внутренней выгоды 40 145,4 365,6

Профиль пользователя для розничной торговли 41 963,6 1452,6

Профиль пользователя A

A 41 982,1 1471,1

Профиль пользователя для конференц-центров 42 426,5 1915,5

Зависимость энергопотребления от числа

дней / градусов, когда графическая зависимость не всегда

по возрастанию.В таких случаях потребление энергии, рассматриваемое как

с линейной регрессией, может быть рассчитано по линейному уравнению

,

0,0292 0,7832yx x

 (-) (5)

Теоретически, энергия на месте Расчет расхода —

можно считать

тцией, если коэффициенты а = 0,0292. b =

0,7835 подставляются в соотношение (2). Затем можно использовать рассчитанное значение

, E1 = 21,6 [кВтч / (м3. Год)], что на

намного ниже потребления энергии, чем определенное

расчетами по стандарту.Контролируемое потребление энергии

с 23 декабря 2009 г. по 23 января

2010 представлено на Рисунке 4.

Рисунки 5-7 показывают очень сильную корреляцию между использованием

тепловой энергии и градусо-днями.

Рисунок 4. Измеренные значения энергопотребления в учебном зале с 23 декабря 2009 г. по 23 января 2010 г.

Рисунок 5: Измеренные значения энергопотребления в учебном зале центра — период ежедневного чтения.

Д.KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

476

Рисунок 6. Измеренные значения энергопотребления в зале для тематических исследований — 2-дневный период чтения.

Рисунок 7. Измеренные значения энергопотребления в зале для тематических исследований — 4-дневный период чтения.

8. Выводы

Это исследование было направлено на описание использования тепловой энергии

и потенциальной экономии тепловой энергии в промышленном секторе

, с использованием расчетов и мер в двух залах для изучения конкретных случаев

.Расположение, использование и внутренняя среда —

, а также конструктивные особенности здания

играют важную роль в общем потреблении энергии

промышленного цеха. Эти факторы определяют знак

зала и многие индивидуальные факторы, влияющие на использование энергии

. Рост цен на энергию вынудил современный промышленный цех

учитывать энергоэффективность, но в настоящее время не существует нормативных положений

с определенными значениями тепловой энергии.

При поиске факторов, влияющих на использование энергии, анализ

показывает, что потребление тепловой энергии является более или менее постоянным. Если, несмотря на это,

, учитывается реальное увеличение, например

ежедневного увеличения потребляемой энергии на основе измеренных дней, тогда рассматриваемые результаты регрессии

будут такими, как показано в Таблице 4.

При вычислении E1 можно констатировать, что никакая рассматриваемая регрессионная форма

не приводит к правильному результатов, за исключением

Д.KATUNSKÝ ET AL.

Авторские права © 2011 SciRes. ENG

477

линейной восходящей регрессии. Эта регрессия может быть рассмотрена

для сравнения с расчетом энергопотребления

согласно значениям, считанным со станции смены тепла

.

Значения потребления тепловой энергии, рассчитанные

в соответствии с действующим стандартом, STN 73 0550 [2], большинство

близко коррелируют с измеренными значениями потребления энергии

, если расчет проводится с помощью коэффициентов

«A» и «b» как произведение градиента линии

в зависимости линейной регрессии с учетом

дней / градусов.Никакая другая регрессия функциональной зависимости

форма увеличения энергии в день / градусы не приводит к

правильному прогнозу измерения потребления энергии

на месте.

Непросто провести сравнительный анализ или дать определение «стандартного зала

» из-за большого разнообразия форм и типов

промышленных цехов. Есть несколько типов промышленных залов

, где потребление энергии сопоставимо. Тем не менее, следует идентифицировать вариации

в использовании и типе оборудования и классифицировать

для определения нормативов потребления тепловой энергии

.Энергию можно также сэкономить, регулируя настройки

и улучшая обслуживание системы отопления. Для оценки энергопотребления промышленных зданий

можно использовать многокритериальный анализ [11].

9. Выражение признательности

Этот вклад явился результатом разработки и реализации проекта ITMS

«26220220050» «Архитектурные, конструктивные, технологические

и экономические аспекты проектирования энергоэффективного здания

».Проект финансируется структурными ресурсами ЕС

в рамках оперативной программы исследований

и разработки OPVaV-2008 / 2.2 / 01-SORO.

10. Ссылки

[1] СТН 73 0540, «Термодинамические свойства конструкций

и зданий», Тепловая защита зданий, часть 1-4.

2002

[2] СТН 73 0550, «Измерение энергопотребления в условиях

».

[3] ÖNORM EN ISO 13790, «Энергетические характеристики зданий

— Расчет использования энергии для обогрева помещений

и охлаждения», ISO 13790, 2008.

[4] Директива 2010/31 / ЕС Европейского парламента и Совета от

от 19 мая 2010 года.

[5] К. Яна и К. Душан, «Спецификация при выписке потребления

Энергия Выробней Будовы, ”Zborník z Konferencie s

MedzinÁRodnou Časťou Budova a Energia 6, Vysoké

Tatry, Podbanské, 12-14 октября 2006 г., стр. 195-200.

[6] К. Яна и К. Душан, «Hodnotenie Energetickej Nároč-

nosti Výrobných Priemyselných Budov», 32 Medz-

inárodná Konferencia Katedier / stavov zápébícé s

Medzinárodnou Účasťou: Кошице, Кошице, 17-19 сентября

тембер, 2008 г., стр.45-49.

[7] Х. Акбари и О. Сезген, «Анализ использования энергии в

строительных услуг в промышленном секторе в Калифорнии:

Два тематических исследования», Энергетика и здания, Vol. 19, No. 2,

1992, pp. 133-141. DOI: 10.1016 / 0378-7788 (92)

-4

[8] S.-I. Густафссон, «Реконструкция промышленного здания —

ings», Преобразование энергии и управление, Том. 47, No.

15-16, 2006, pp. 2223-2239.

[9] СТН 73 5105, «Промышленно-производственные здания»,

1995.

[10] Лопушняк, Мартин, Катунски, Душан, «Взаимодействие

выбранных параметров при проектировании подходящей рабочей среды

», Здоровые здания 2006: Проектирование и эксплуатация

здоровых зданий, 4-8 июня 2006 г. , Lisboa, pp.

147-152.

[11] Д. Чайник, Г. Нардин и О. Саро, «Многокритериальный анализ

для выбора систем отопления помещений в

промышленном здании», Energy, Vol. 36, No. 1, 2011, с.

556-565. DOI: 10.1016 / j.energy.2010.10.005

Открытки богов: июнь 2015

[ замечено (в превью) 15.06.15 ]
В рекламном ролике, я думаю, говорится, что We Want You To Watch * о * * противодействии * * насильственной порнографии *. Это звучит как полный смех и, очевидно, является отличным маркетинговым текстом: я определенно не беспокоился о том, чтобы пойти на это посмотреть. Ну ага.

Но нет! Мы хотим, чтобы вы смотрели фильм оказался примерно таким же радостным и жизнеутверждающим событием, которое вы можете испытать в театре, пока мир все еще находится в том плачевном состоянии, в котором он находится.

Я могу представить, что есть КРИТИКИ, которые недовольны Мы хотим, чтобы вы посмотрели [обещаю, что на момент написания я не читал ни одного другого обзора]. ПОРНОГРАФИЯ — БОЛЬШАЯ ТЕМА. БУДУТ АРГУМЕНТЫ! Есть БИНАРИИ, которые необходимо ЗАКАЗАТЬ. ЗА и ПРОТИВ, которые необходимо ПРАВИЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ.

Мы хотим, чтобы вы смотрели сразу же признает ту игру, которую они не пытались сыграть, и все эти аргументы против того, что они этого не сделали. Действительно, We Want You To Watch предвосхищает практически все аргументы против него.А также аргументы, которые люди могут ожидать от самого произведения. И хотя он передает на сцену тонны информации, он делает это игриво, искренне, неискренне и снова игриво. Короче говоря, это театр.

Но это ведь ИГРА С УЧАСТКОМ! Вроде, как бы, что-то вроде. В моей голове это было что-то вроде пары путешествующих во времени ультра-феминисток из будущего или сейчас, и / или не путешествующих во времени вообще, которые жили и не жили во вселенной, свободной от последствий, с Очень серьезные последствия.И это были танцы. И движение. Блестящее движение.

В какой-то момент королева Елизавета II выполняет несколько минутную последовательность движений, чтобы объяснить, каким должен быть секс. Это буквально лучшая, самая коммуникативная и * действительно трогательная, красивая вещь *, которую вы можете увидеть на сцене в течение всего года. Может быть. В любом случае, я думал, что это было круто. Огромное уважение к каждому человеку, благодаря которому этот момент случился, и ПРОИЗОШЛО В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ FFS. Я серьезно. Это было бы здорово, блестяще и точно, если бы это был женский персонаж на любой сцене где угодно.Но это был QEII в NT. Давай. Вот как вы делаете иконоборчество. (На самом деле * не * ссать. И * по-прежнему * быть забавным.)

В любом случае, хватит умерить Frivolität.

Согласно глупому закону сцены Эндрю Хейдона: что бы что-то ни говорило, это не то. Поэтому, хотя номинально это спектакль о порнографии — насильственной порнографии — для меня это больше походило на пьесу о капитализме с использованием порнографии в качестве метафоры. (Хотя, если подумать, это также пьеса, в которой неудача капитализма используется как метафора для разговора о порнографии.)

Что я считаю «блестящим» в том, как работает эта штука, так это то, что добродетелью ее является неизбежная неудача. Вы * не можете * поставить пьесу о насильственной порнографии, которая «увенчалась успехом». Каким будет этот эндшпиль? Точно так же создатели *, вероятно, атакуют занимаемые ими позиции, может быть, даже больше, чем атакуют саму порнографию? [Поразмыслив, вероятно, нет, но тем не менее, ощущение постиций, поставленных на обсуждение, а затем изъятых из почти физической формы, интеллектуально и внутренне ослепляет.] Более того, однако, этот материал * на самом деле * не выходит и не говорит, что порнография * неправильна * или что ее следует * запретить *. Вместо этого он убедительно доказывает, что это вряд ли лучшая вещь в мире, и вызывает более серьезное беспокойство о том, что мы понятия не имеем, каковы будут последствия его сверхраспространения для мира.

В этом идеальная пьеса о капитализме. Да, может быть, даже капциализм (или порнография) имеет свои моменты, но за этими моментами скрывается настоящий вред, и они взаимосвязаны.И, конечно, вы не можете запретить это как таковое. Вместо того, чтобы приводить эти аргументы, We Want You To Watch * показывает * нам лучшие альтернативы и заставляет нас * почувствовать * эту возможность. «Мы не« антисексуалы »!» они говорят в один прекрасный момент. И нет, очевидно, что это не так. Предпоследняя сцена пьесы — по крайней мере, на мой взгляд, — явно вызывает в памяти многое из того, что не так с миром, в котором существует порнография, и предлагает довольно простое и работоспособное решение: люди лучше относятся к этому. друг с другом.

В Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft Энгельс предлагает следующее: «Вмешательство государственной власти в общественные отношения становится излишним в одной сфере за другой, а затем прекращается само по себе. Управление людьми заменяется управлением вещами и управлением производственными процессами. Государство не «отменяется», оно отмирает ».

Таков аргумент We Want You To Watch , в котором «государственная власть» заменена на «порнографию».Его не нужно будет отменять, он отомрет. Учитывая * множество * других предварительных условий. Но это чертовски убедительное видение.

[We Want You To Watch был сделан RashDash — обычно это Хелен Гоален и Эбби Гренланд — с Элис Берч (обычно писатель), Кэролайн Стейнбейс (режиссер), Оливер Таунсенд (дизайнер), Бен и Макс Рингхэм (музыка) ), освещение — Беки Стоддарт и звук — Алекс Каплен. Адам Чартерис, Ллойд Эверит, Беттрис Джонс, Хелена Лимбери и Питер Маринкер также выступали и, возможно, тоже помогали в разработке.Я не знаю, кто что сделал, чтобы это сделать, меня там не было, когда это было сделано. ]

Утюг внутри

Английский путешественник Лейн написал отзыв в мае 2020 года. Flatiron — не единственный классический небоскреб Нью-Йорка, который заново изобретает себя. Смогла подойти к ней в офис и снять это видео. Член королевской семьи Катара приобрел торговое здание Flatiron у Thor Equities за 40 миллионов долларов. Здание Flatiron, названное в честь своей характерной формы, является первым стальным небоскребом в городе.Совет инсайдера для посетителей Флэтайрон-билдинг. Чтобы слиться с настоящими жителями Нью-Йорка, постарайтесь не смотреть слишком долго. Den Namen hat es seiner Form zu verdanken. Чтобы заново пережить времяпрепровождение в ресторане Flatiron, вы можете просмотреть полное четырехстраничное меню Flat Iron, оцифрованное… Заглянув внутрь Flatiron. Das Flatiron Building находится на станции метро, ​​23-я улица и ист мит ден u.a. По этой причине это не та достопримечательность, которую можно посетить, как Эмпайр-стейт-билдинг. Утюг. Флэтайрон-билдинг, или Фуллер-билдинг, как его первоначально называли, находится на Пятой авеню, 175 в районе Манхэттена, Нью-Йорк, и считается новаторским небоскребом.После завершения в 1902 году это было одно из самых высоких зданий в городе. Март 2009: источник журнала elfu Canon 50D Journal. Флэтайрон-билдинг — известное здание в Нью-Йорке на Пятой авеню, 175 на Манхэттене. И я утверждал, что это здание — мое самое любимое из всех чудесных зданий, которые делают мой город величайшим. Флэтайрон-билдинг (česky žehlička), původně Fuller Building, je výšková budova ležící na rohu 23. ulice, Fifth Avenue a Broadway v městské čtvrti Manhattan v New York City. je považována za jeden z prvních mrakodrapů.. Архитектура. Флэтайрон-билдинг внутри стола 46785 Обои | Дом … источник. Еще несколько необычных деталей интерьера. Читать далее. Отличная статья о Флэтайрон-билдинг, но «23 Skidoo» НЕ исходит от ветра на 23-й улице. U-Bahn-Linien N, R und W zu erreichen. Помимо упадка дизайна и основных функций интерьера, в интерьере есть и другие странности, которые можно изменить. Флэтайрон-билдинг — еще одно знаковое здание Нью-Йорка на 23-й улице, Бродвее и Пятой авеню.Просмотрите 2 673 доступных стоковых фотографий и изображений или выполните поиск по запросу Flatiron Building Manhattan или Flatiron Building Toronto, чтобы найти больше отличных стоковых фотографий и изображений. Flatiron Buiding heißt übersetzt Bügeleisengebäude. Флэтайрон-билдинг почти наверняка останется офисным зданием, хотя неизвестно, кто будет следующим якорным арендатором. Флэтайрон-билдинг — источник в Википедии. Эти здания, часто небоскребы, стали называть утюгами, потому что их трапециевидная форма очень напоминала плоскую треугольную форму утюгов для одежды, используемых в 19 и 20 веках.Модный район, окружающий здание, теперь называется Флэтайрон-Дистрикт. — Фото: Кейт Гликсберг / Нью-Йорк. Официально Флэтайрон-билдинг на самом деле называется Фуллер-билдинг по имени одного из главных финансистов проекта. Флэтайрон-билдинг расположен на углу 9-й улицы Хьюстона и Уэст-стрит, в районе, который также был известен как «Половина акра ада». Мы вглядываемся в часто пустые здания, желая узнать, почему такое величественное здание сейчас пустует, какова его история, какие сказки рассказывают его призраки, какие скрытые архитектурные жемчужины скрываются внутри.Статья Toronto Star. Тогда это был опасный район Форт-Уэрта; более известный как «Район красных фонарей» с начала до середины 1870-х годов на Старом Диком Западе. Доля. Флэтайрон-билдинг не будет самым высоким зданием в городе — 29-этажное здание Парк-Роу высотой 391 фут, возведенное в 1899 году, уже занимало это место. Исследуйте {{searchView.params.phrase}} по семейству цветов {{familyColorButtonText (colorFamily.name)}} плоское железное здание, нью-йорк, сша — стоковые фотографии, фотографии и изображения без лицензионных отчислений.Gooderham Building, также известное как Flatiron Building, представляет собой историческое офисное здание на 49 Wellington Street East в Торонто, Онтарио, Канада, на восточной окраине финансового района города (к востоку от Yonge Street) в районе St. Район Лоуренс, зажатый между Фронт-стрит и Веллингтон-стрит в центре Торонто, где они соединяются, образуя треугольный перекресток. Они превратят здание в роскошный отель в 2019 году, когда истечет срок аренды. Я часто получаю электронные письма с вопросом, можно ли посетить Флэтайрон-билдинг и как выглядит Флэтайрон-билдинг внутри.Юридический. Als Bügeleisengebäude или Bügeleisenhaus werden umgangssprachlich Gebäude bezeichnet, deren Grundriss an die Form eines Bügeleisens erinnert. Она так часто ходила мимо «Флэтайрона», что иногда забывает поднять глаза. Удивительная архитектура Детали архитектуры Интерьерная архитектура Флэтайрон-билдинг Кривые Complete Ville New York Фотографии Нью-Йорка Красивые здания Красивые места. Флэтайрон-билдинг в 1909 году, через Wiki Commons. Однако большинство людей знают его под знакомым названием или ассоциируют с Macmillan, издательской группой, которая сегодня контролирует большую часть здания.SergeK загрузил на Flickr 5457 фотографий. У Нью-Йорка жесткий фасад, и занятые пассажиры могут просто оттолкнуть вас с дороги. Флэтайрон-билдинг — Википедия, бесплатный источник энциклопедии. Сленговое слово «23» существовало в 1899 году — еще до открытия здания. Мужские и женские ванные комнаты находятся на разных этажах. Вместо углового офиса в культовом здании Flatiron в Торонто некоторые комнаты имеют изогнутую форму и оборудованы встроенными сводами. Das Flatiron Building ist ein reines Bürogebäude, wurde vom Architekten Daniel Burn entworfen und bereits 1902 gebaut und ist damit auch Historisch für die Stadt New York sehr bedeutend.Mai 2015 von Redaktion в Tipps // 0 Комментарии. Дата мероприятия: декабрь 2019 г. Удивительная архитектура Детали архитектуры Интерьерная архитектура Флэтайрон-билдинг Кривые Завершить Вилл Нью-Йорк Фотографии Нью-Йорка Красивые здания Красивые места. Читать далее. Когда мы идем, смотрим, смотрим и восхищаемся зданиями, которые окружают нас во время нашей поездки в чужой город, время от времени мы натыкаемся на треугольные здания странной формы, известные как утюг. Хаддерсфилд, Великобритания 536 публикаций 337 благодарностей.В здании Flatiron есть двухэтажный подиум из красного кирпича для розничной торговли, а над ним — этаж с велнес-услугами, включающий фитнес-центр с комнатой для йоги и медитации. Вы можете быть разочарованы моим ответом. В вестибюле собирается толпа нетерпеливых посетителей, чтобы послушать, как президент Friends of Wheeling, Жанна Финштейн, кратко рассказывает об истории Флэтайрон-билдинг. Полезный. Флэтайрон-билдинг был признан достопримечательностью Нью-Йорка в 1966 году и национальным историческим памятником в 1989 году. Мужские ванные комнаты расположены на четных этажах, а женские — на нечетных.Изучите фотографии SergeK на Flickr. Здание Flat Iron, но не в Нью-Йорке … — SourceYour | Итак … источник. Хаддерсфилд, Великобритания 536 публикаций 336 благодарностей. Фотооткрытки Нью-Йорка u2013 Часть 2 | Источник Hecktic Travels. Er ist annähernd dreieckig, in der Regel aber trapezförmig, wobei die vordere parallele Seite sehr kurz ist, während die nicht-parallelen Seiten in der Regel länger sind als beide parallellen Seiten. 1 Полезный голос. Так круто! Еще одно отличное здание, которое побуждает вынуть камеру и сделать снимок.Полезный. 26 октября 2015 г. — Вместо углового офиса в знаменитом здании Flatiron в Торонто некоторые комнаты имеют изогнутую форму и оборудованы встроенными сводами. Дата мероприятия: декабрь 2019 г. Больше идей про утюг, город, нью-йорк. In dem Viertel herrscht eine schöne Atmosphäre. Внутри Флэтайрон-билдинг / Источник 12. 45. 1 Голосование за благодарность. weiterlesen В 2009 году итальянская инвестиционная компания Sorgente Group приобрела контрольный пакет акций Flatiron Building. 19.01.2019 — Каждый день выходил из метро -23-я улица.Биография автора: Эмилия Наварро — независимый писатель-путешественник из Нью-Йорка. Утюг. Эмпайр-стейт-билдинг недавно был капитально отремонтирован, в результате чего он стал … Недавно мы получили специальную экскурсию от Сонни Атиса, суперинтенданта знаменитого здания, который отвел нас к закрытым местам внутри и наверху Флэтайрон-билдинг, показал нам здание … Я улыбался, когда меня приветствовал Флэтайрон. Флэтайрон-билдинг. 45. Поделиться. Der neue New Yorker Insider Guide zeigt diesen Monat: Flatiron District Veröffentlicht am 31.«Было здорово увидеть эту красоту, оригинальный каркас здания», — сказала Вероника Майнетти NY1, когда она долбила гипсокартон и штукатурку, покрывающую части оригинального здания. Вместо углового офиса в знаменитом здании Flatiron в Торонто. , некоторые комнаты имеют изогнутую форму и оборудованы сводчатыми потолками. Nach ihm ist sogar ein District benannt: das Flatiron District на Манхэттене. Здание состоит в основном из офисов. Одним из наиболее заметных изменений в ремонте является удаление кондиционера блоки, прикрепленные почти к каждому офисному окну на широких плоских сторонах конструкции.Флэтайрон-билдинг, Нью-Йорк: «Можно ли совершить поездку по …» | Посмотрите 6 ответов, а также просмотрите 3 403 отзыва, статьи и 2078 фотографий Флэтайрон-билдинг, который занимает 86-е место на сайте Tripadvisor среди 5624 достопримечательностей Нью-Йорка. Дальше по башне на 11-м этаже находится отдельная зона отдыха с гостиной, а также бассейном и принадлежностями для барбекю на улице. Снято на мой Android HTC Thunderbolt … Моя подруга Холли работает в знаменитом здании Флэтайрон-билдинг на Манхэттене. Еще одно отличное здание, которое побуждает вынуть камеру и сделать снимок.Шейх Тани бин Абдулла Аль Тани купил… 19 января 2013 г. — В газете «Нью-Йорк Таймс» есть статья о лояльности улицы Флэтайрон-лейн, английский путешественник написал обзор в мае 2020 г. Проверьте время на большом блоке впереди шрифтом 200 5-го снова замечая поздно. Район Ден Флэтайрон на Манхэттене wie ein Einheimischer erleben. Построенное в 1902 году здание Фуллера, широко известное как Флэтайрон-билдинг по названию популярных утюгов, используемых для прессования, является одним из старейших и самых уникальных зданий Нью-Йорка.Спасено Toronto Star. Флэтайрон-билдинг — еще одно знаковое здание Нью-Йорка на 23-й улице, Бродвее и Пятой авеню. Загляните внутрь Flatiron.

Полемика пакистанской актрисы, Маринад для курицы с кротами, Где найти фургоны с едой в Сиэтле, Nbme 17 38-летняя женщина, Кантри-песни с рассказом, Этикетки доставки Shopify, Рецепт оахаканской свинины, Как использовать Tap And Pay,

У тех, кто интересуется архитектурой, также будет возможность увидеть современные здания с экологической точки зрения на фестивале Open House в Праге

Пятый ежегодный День открытых дверей в Праге состоится в майские выходные с 18 по 19 мая 2019 года.Фестиваль, который открывает недоступные пражские здания и общественные места, в этом году предлагает 80 зданий. В этом году в сотрудничестве с Чешским советом по экологическому строительству, помимо традиционных категорий, он представит 5 уникальных проектов, которые выделяются своей дружественной концепцией и были реализованы членами Совета.

«Выбранные нами здания предлагают посетителям уникальную возможность увидеть современные тенденции в области зеленого строительства на практике и сравнить их с лучшими из тех, что были в истории», — говорит . Симона Калвода, исполнительный директор Czech Green. Строительный совет .

Зеленые здания в Open House Прага

Андреа Шенкиржикова, основатель и директор Open House в Праге, говорит: «Существуют разные взгляды на современную архитектуру, и Open House в Праге — прекрасная возможность соединить профессионалов с мирянами и поделиться информацией о новых строительных технологиях и тенденциях. в широкой публике. Я рад, что благодаря сотрудничеству с Чешским советом по экологическому строительству и некоторыми владельцами этих зеленых зданий они впервые приняли участие в фестивале в этом году и что они воспользуются этой возможностью, чтобы представить свой проект, особенно людям. от местного сообщества.В Лондоне, где фестиваль существует уже более 25 лет и открыл более 800 зданий, включая крупнейшие архитектурные студии, фестиваль до сих пор сохраняет этот общественный характер. ”

Фестиваль предлагает в общей сложности тринадцать административных и жилых устойчивых зданий;

Подробнее о фестивале и тематическом разделе зеленых построек на www.openhousepraha.cz

Amazon Court

Здание, названное в честь одной из крупнейших рек мира, принадлежит к комплексу зданий River City Prague на набережной Карлина компании недвижимости CA Immo.Самая длинная и самая водная река в мире напоминает о своей доминанте — воздушном атриуме с множеством водных объектов и зелени, которые создают оазис спокойствия. В шестиэтажном офисном здании используются и другие энергосберегающие технологии, такие как уникальная система так называемой приточной вентиляции, основанная на естественном потоке воздуха . Это не только помогает удерживать здание в акустическом состоянии, но также позволяет воздухообмену в несколько раз чаще, чем в обычных зданиях.

CA Immobilien Anlagen AG — Amazon Court

Две док-станции

Офисные и деловые здания Saint Gobain и Crestyl покрыты зеленью и находятся недалеко от слепых рукавов реки Влтавы.Благодаря уникальной V-образной форме и каскадным террасам, выходящим на 33 градуса к поверхности воды, каждый этаж предлагает собственное открытое пространство с видом на пристань для яхт. Уникальна взаимосвязь офисов с жилыми квартирами. В парк войдут новый парк, плавучий ресторан, расположенный на поверхности воды, и взлетно-посадочная полоса из тартана. Здание имеет экологический сертификат LEED Gold и получило 8 баллов из 10 в категории управления водными ресурсами.

CRESTYL НЕДВИЖИМОСТЬ — ДОК-ВО ДВОЙНЫХ

Визионер

Новейшей доминантой быстро развивающейся северной части Голешовиц в районе бывшей барабанной станции было офисное здание Visionary, построенное в прошлом году по проекту Jakub Cigler Architekti.Как красноречиво следует из названия, основным замыслом автора была новаторская концепция офисного проекта. В дополнение к последним архитектурным тенденциям, здание было построено в соответствии с постоянно растущими усилиями по снижению воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации здания. Visionary получил международный сертификат LEED Platinum, наивысший возможный рейтинг .

CA Immo Real Estate Management Чешская Республика — Visionary

Здание набрало 95 баллов, что является вторым лучшим результатом в Европе и четвертым в мире.Кроме того, здание является первым в Чешской Республике, ожидающим награды за сертификацию здоровой внутренней среды ХОРОШО на уровне Gold.

Планировка здания с монолитным железобетонным каркасом выполнена в форме буквы Н, имеет семь надземных этажей и один подземный технический этаж. Благодаря застекленному фасаду в полной мере используется естественный дневной свет, который вместе с внутренним открытым пространством создает впечатление легкости и чистоты. .Его интерьер подчеркивает новаторские детали и игривый дизайн, который стимулирует творчество и создает приятную рабочую среду. Стеклянное здание дополняют террасы и сад с открытым для публики летним кинотеатром. Абсолютной чешской уникальностью является 140-метровая беговая дорожка на крыше здания, с которой пользователям открываются интересные виды на Голешовицкий район.

Red Court Residence

На месте, где когда-то среди виноградников Страшнице стояла барочная усадьба Червеного двора, по соседству с виллами Первой республики строится современный жилой дом.Его завершение запланировано на осень 2019 года и представляет собой новое здание с акцентом на экологические аспекты жилья. Что касается дизайна, авторы проекта постарались отразить историю этого места и спроектировали жилой дом в стиле функционализма, вдохновленный средиземноморской архитектурой, которая отражена, например, в больших окнах, белых фасадах или стеклянных террасах.

Пятиэтажное здание, три из которых повторяют горизонтальную линию окружающих вилл, а два других отходят на задний план и следуют за линией крыши, состоит из пятнадцати квартир с палисадниками, лоджиями, террасами и гаражной парковкой. Здание является энергоэффективным и использует современные технологии, такие как автоматическая система вентиляции с рекуперацией тепла и тепловой насос . Упор также был сделан на качественную изоляцию, изоляцию или использование солнечных батарей. В 2018 году здание получило Приз архитекторов в номинации «Проект года в сфере недвижимости». Экскурсия предлагает знакомство с одной из недавно построенных садовых квартир, включая демонстрацию технологической части дома, такой как гаражи, котельная и машинное отделение.

JRD — Červený dvr Residence

Резиденция Модржанка

В этом году завершается строительство жилого комплекса Модржанка, который с 2015 года растет на территории бывшего сахарного завода. Цель заключалась в создании современного жилья в мегаполисе, основанного на принципах экологически чистого жилья, с упором на качество и инновационные технические и технологические решения.

ГОРИЗОНТ ХОЛДИНГ — Резиденция Модржанка

Архитекторы спроектировали четыре жилых дома, оформленных в форме подковы, между которыми устроили большой травяной атриум с уникальным Парковым музеем.Два последних этапа проекта получили сертификат BREEAM на уровне Very Good, что свидетельствует о высокой энергоэффективности проекта. Проект «Модржанка» — один из первых в Чешской Республике жилых домов, получивших экологическую сертификацию. Сертификация также оценивает другие качества, такие как окружающая среда в помещении, водоснабжение и удаление отходов, а также использование экологически чистых материалов.

В зданиях используется технология контролируемой вентиляции с рекуперацией, которая обеспечивает много свежего воздуха без пыли и грязи. В рамках вышеуказанного стандарта управление системой умного дома осуществляется через мобильное приложение . Сама конструкция Паркового музея основана на богатой истории местности, которой старались следовать архитекторы Матей Гёрнер и Томаш Легнер. Инсталляции подчеркивают важные события или местных жителей, объясняют, как выглядела первоначальная растительность, и представляют собой бывшую геологию Старых Модржан и историческое поселение. Экологический аспект проявляется в использовании местных видов зелени, размещении насекомых-отелей или питьевых фонтанов.

Источник / фото: www.retrend.cz / Hero & Outlaw, разработано McCann / Заглавное фото CA Immo Real Estate Management Czech Republic — Visionary

Достопримечательности и жемчужины с видом на город (с картой!)

Пересекая извилистую реку Влтаву и обладая 600-летней архитектурой, практически не пострадавшей от стихийных бедствий или войн, Прага обладает неземной красотой, с которой немногие другие европейские города могут сравниться. В то время как классическая музыка Праги и хрустящие пилснеры — одни из лучших причин для посещения, нет большего удовольствия, чем просто пешая экскурсия по Праге по извилистым мощеным улочкам, наслаждаясь уникальной атмосферой и открывая для себя богатую мантию архитектуры.В этот пост включена карта для самостоятельной бесплатной пешеходной экскурсии по Праге. Приятной прогулки! 🙂

Обратите внимание, что эта статья содержит партнерские ссылки. Узнайте больше об этом на нашей странице Disclosure . Мы используем рекламу для поддержки нашего малого бизнеса — надеемся, что вы не слишком против.

Почему стоит выбрать эту бесплатную самостоятельную пешеходную экскурсию по Праге?

Эта бесплатная пешеходная экскурсия по Праге с гидом идеально подходит, если у вас мало времени и вы пытаетесь сэкономить.С нашей бесплатной картой вы можете легко следовать по маршруту, не нанимая дорогого гида на день. Во время тура вы пройдете мимо большинства основных достопримечательностей города, известных общественных зданий, культовых сооружений, культурных заведений, ресторанов и кафе. По пути вы также узнаете несколько малоизвестных интересных фактов о Праге.

Экскурсия проведет вас через центр Праги, уделяя особое внимание интересным районам Старого города, Нового города, Малого квартала, Замкового квартала и Еврейского квартала.

Маршрут пешеходной экскурсии по Праге

Общая протяженность пешеходной экскурсии составляет примерно 10,4 км (6,5 миль). В зависимости от того, насколько быстро вы идете, вы можете даже потратить на осмотр достопримечательностей целый день. Экскурсия начинается у Карлова моста и заканчивается у Государственной оперы возле Вацлавской площади. Не стесняйтесь сделать перерыв, если по пути вы чувствуете себя измученным.

Многие улицы Праги вымощены кирпичом, на некоторых из которых есть трещины, неровные углы и они могут стать гладкими при намокании.Поэтому лучше носить удобную обувь на плоской подошве, а не каблуки, так как они могут застрять в асфальте.

Я добавил на карту несколько кафе и ресторанов, где можно отдохнуть и перекусить. В этой пешеходной экскурсии по Праге вы увидите:

 1. Карлов мост
 2. Скульптура мочи
 3. Остров Кампа и ползающие младенцы
 4. Дьявольский ручей
 5. Стена Леннона
 6. Валленштейнский дворец и сады
 7. Церковь Св.Николая (Малая четверть)
 8. Улица Нерудова
 9. Дворец Шварценберг
 10. Дворец архиепископа
 11. Пражский Град
 12. Собор Святого Вита
 13. Базилика Святого Георгия
 14. Золотой переулок
 15. Синагога

  9
 16. Letna Park
 17. 9 Старое еврейское кладбище
 18. Синагога Клаузен
 19. Староновая синагога
 20. Испанская синагога
 21. Памятник Кафке
 22. Парижская улица
 23. Майзелевская синагога
 24. Староместская площадь
 25. Церковь Св.Николая (Старый город)
 26. Пражские куранты
 27. Староместская ратуша
 28. Дом минутки
 29. Сторч-хаус
 30. Памятник Яну Гусу
 31. Дворец Кинских
 32. Дом у каменного колокола
 33. Церковь Девы Марии 910 перед Тыном
 34. Ungelt
 35. Базилика Святого Иакова
 36. Celetná Street
 37. Estates Theater
 38. Дом Черной Мадонны
 39. Пороховая башня
 40. Муниципальный дом
 41. Юбилейная синагога
 42. Вацлавская площадь 912 Вацлавская площадь 912 910 Вацлавская площадь 910 910
 43. Национальный музей
 44. Новый национальный музей
 45. Государственная опера

1.Карлов мост

Начните пешеходную экскурсию по Праге со знаменитого Карлова моста (Карлов мост), легко узнаваемой достопримечательности Праги, которая соединяет две половины города через реку Влтава. Это один из самых известных мостов Европы и одно из лучших общественных мест.

Когда князья Пржемысловичи основали резиденцию в Праге в 10 веке, здесь через Влтаву был брод. После того, как несколько деревянных мостов и первый каменный мост смыло наводнением, Карл IV в 1357 году построил новое сооружение, которое в средние века стало одним из чудес света.

Мост стал символом энергичных усилий Контрреформации по перекатолизации после 1620 года, после катастрофического поражения чешских протестантов католическими Габсбургами в битве на Белой горе. Длина моста составляет 520 метров, он построен из блоков песчаника, который, по слухам, укрепляют путем смешивания раствора с яйцами. Карлов мост во многом очаровывает художественными различиями между стилями барокко и готики.

Присмотритесь к некоторым статуям, идя в сторону Малого квартала.Третье справа — бронзовое распятие — самое старое из всех. Позолоченный Христос датируется 1629 годом, и еврейские слова «Свят, Свят, Святой Господь» были оплачены евреем в качестве наказания за богохульство. Двенадцатая статуя слева — это статуя Святого Люитгарда, которая считается самой художественной скульптурой на мосту. Слепая фламандская цистерцианская монахиня изображена в центре своего знаменитого видения, в котором Христос явился, чтобы она могла поцеловать его раны.

Однако самой известной статуей является статуя св.Иоанн Непомуцкий, восьмой справа. Согласно легенде, он был закован в цепи и брошен насмерть с этого моста. Бронзовый рельеф под статуей Непомука с пятью звездами в нимбе вокруг головы изображает последний момент жизни святого. Ежедневно его полируют руками тысячи туристов, которые надеются, что он принесет удачу или, согласно некоторым версиям легенды, ответный визит в Прагу.

Вы также можете подняться на обе мощные готические башни моста, откуда открывается вид на толпы людей с высоты птичьего полета.Та, что находится на стороне Малого квартала, представляет собой две неравные башни, соединенные зубчатой ​​аркой, образующей вход на мост.

Один из них в Старом городе лучше всех; его восточный фасад инкрустирован готическими украшениями в виде торта, а также серией мини-скульптур. Святой Вит — центральная фигура в окружении Карла IV справа и его сына Вацлава IV слева; над ними возвышаются двое святых покровителей Богемии, Адальберт и Сигизмунд.

Отрубленные головы 12 протестантских лидеров были подвешены к башне в железных корзинах после казни на Староместской площади в 1621 году.Все, кроме одного, оставались там до тех пор, пока саксы не прошли через столицу десять лет спустя.

Поскольку мост так популярен, толпы туристов не утихают днем, когда ниши, созданные мостовыми опорами, занимают уличные музыканты, разносчики сувениров и уличные торговцы, а иногда и несколько чехов. Оптимальное время для посещения — ранние часы, когда солнце встает над башней моста в Старом городе, вас не разочарует потрясающий вид.

Интересный факт

Согласно чешской легенде, 9 июля 1357 года в 5:31 a был заложен первый камень в основание Карлова моста император Священной Римской империи Карл IV.м. Это не было совпадением, поскольку Карл IV был ревностным последователем нумерологии и сам тщательно выбирал дату. Когда это записано в хронологии года — дня — месяца — времени, получается палиндром, идущий вверх, а затем вниз: 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Он чувствовал, что это принесет мосту прочность и удачу.

Проезд

Ваша следующая остановка — Скульптура мочи (2). Чтобы добраться туда, спуститесь по лестнице на улицу На Кампе, поверните направо и продолжайте движение, затем снова поверните направо на улицу U Lužického Semináře и продолжайте движение, пока не окажетесь на Cihelná.Вы пройдете расстояние 300 метров.

2. Скульптура мочи

В этой пешеходной экскурсии по Праге вы встретите множество произведений искусства по всему городу, от простых до эксцентричных и причудливых. Некоторые из моих любимых — это работы чешского художника-авангардиста-инсталлятора Давида Черни. Он впервые привлек мое внимание, когда я увидел его скульптуру «Лондонский бустер» во время Олимпийских игр 2012 года.

Черни всемирно известен созданием мрачно-юмористических, привлекательных и весьма противоречивых произведений.Увидеть его работы — одна из многих бесплатных вещей, которые можно сделать в Праге, а также фотографии, которые можно разместить в инстаграмме.

Скульптура «Моча» или просто «Моча» — моя любимая работа Дэвида Черни. Это очевидный угодник публике. Что не может быть забавным в двух вращающихся механических мужчинах с голыми задницами, которые мочеиспускают в бассейн, имеющий форму Чешской Республики! Можно даже отправить SMS на номер рядом с выставкой и попросить этих парней изложить ваше личное сообщение, помочившись, покачивая своими шлонгами.

Проезд

Ваша следующая остановка — Остров Кампа и ползающие младенцы (3). Чтобы добраться туда, просто поверните назад на U Lužického Semináře, поверните налево на Na Kampě и продолжайте движение по U Sovových mlýnů. Вы пройдете расстояние 550 метров.

3. Остров Кампа и ползающие младенцы

Остров Кампа — самый большой из островов Влтавы. С его кафе, старыми мельницами, тихим прибрежным парком и детской площадкой он является идеальным местом, чтобы убежать от толпы на Карловом мосту.Большую часть средневековья на Кампе были только сады, хотя остров также использовался для стирки одежды и отбеливания белья. Затем в 17 веке остров стал известен своими гончарными рынками. Есть еще несколько живописных домов этого периода.

Парк Кампа, который, на мой взгляд, является самым красивым парком Праги, также расположен на острове Кампа и является идеальным местом, чтобы бросить одеяло, открыть книгу или позагорать. В парке Кампа обитают три ползающих младенца-гиганта.Эти существа с взорвавшимися лицами игровых автоматов, которыми Дэвид Линч мог бы гордиться, являются частью проекта Дэвида Черни «Младенцы», призванного сделать ужасно уродливую телебашню Жижкова более привлекательной.

Посмотрите вдаль, и вы увидите 10 этих жутких мутантов, взмахнувших бруталистской бельмой на глазу (которая выглядит как футуристическая ракета, готовая взорваться), которая обычно фигурирует в списке самых уродливых зданий в мире.

Проезд

Ваша следующая остановка — Дьявольский ручей (4), до которого можно добраться, взяв курс на север по улице U Sovových mlýnů, а затем повернув налево на остров Кампа.Вы пройдете 150 метров.

4. Дьявольский ручей

Дьявольский ручей (Чертовка) — это восхитительно тихий уголок Маленького квартала и одно из самых красивых мест в Праге. Это искусственный канал, отделяющий остров Кампа от Малой Страны. Название «Дьявольский ручей» происходит от вспыльчивой старушки, которая когда-то жила на Мальтийской площади.

Ручей на протяжении веков использовался как мельница, а из Кампы можно увидеть остатки трех старых мельниц.Старое мельничное колесо все еще стоит на канале, его колесо было тщательно восстановлено, хотя теперь оно вращается очень медленно. Очаровательная атмосфера канала привела к названию «Пражская Венеция», но вместо гондол вы увидите каноэ.

Интересный факт

Хотя существует несколько теорий происхождения названия Праги, наиболее вероятная из них состоит в том, что название города чешское. «Прага» происходит от старославянского слова práh, что означает «брод» или «быстрый», в отношении зарождение города на пересечении реки Влтава.Английское написание слова «Прага» заимствовано из французского.

Проезд

Ваша следующая остановка — стена Леннона (5). Чтобы добраться до него, поверните обратно на Остров Кампа, поверните налево на U Sovových mlýnů и продолжайте движение через Чертов ручей и старую водяную мельницу на Velkopřevorské nám. Вы пройдете расстояние 300 метров.

5. Стена Леннона

Стена Леннона — одно из мест, которые необходимо посетить во время пешеходной экскурсии по Праге. Это место, где пражская молодежь установила импровизированную святыню с граффити бывшему битлу после его убийства в 1980 году.Большая часть ярких граффити на этой стене посвящена Джону Леннону и лирике Битлз. Леннон был главным символом несоответствия молодежи в управляемой коммунистами Чехословакии.

В 1980-х годах, пресытившись тишиной и репрессиями, молодые люди Праги использовали это специальное пространство для протестов, чтобы выразить свое разочарование и озабоченность через некоторые картины и сообщения на стене. Художники-граффити и тайная полиция когда-то вели здесь длительную битву красок, поскольку последняя постоянно пыталась искоренить работы художников-граффити, но в конце концов был достигнут компромисс, и каракули на стене были узаконены.

По иронии судьбы, Леннон никогда не был в Праге, хотя стена — одна из достопримечательностей Праги. Хотя интерес к стене снизился, она постоянно претерпевает изменения, и оригинальный портрет Леннона давно утерян.

Проезд

Следующая остановка — Валленштейнский дворец и сад (6). Чтобы добраться туда, двигайтесь на запад по Velkopřevorské nám, поверните направо на Lázeská, затем поверните налево на Mostecká, затем поверните направо на Josefská. Продолжайте движение и поверните налево на Letenská, направо на Tomášská и, наконец, снова направо на Valdštejnské nám.Вы будете идти пешком 600 метров.

6. Валленштейнский дворец и сад

Валленштейнский дворец (Valdštejnský palác), один из первых и крупнейших дворцов в стиле барокко в Праге, является памятником роковым амбициям военачальника Альбрехта фон Валленштейна. Еще в 1624 году фон Вальдштейн начал строить дворец, чтобы затмить даже Пражский Град, что отражало бы его статус командующего имперскими католическими армиями во время Тридцатилетней войны.

Купив, конфисковав и разрушив 23 дома, три сада и фабрику по обжигу кирпича, ему удалось разорвать густонаселенную часть Малого квартала, чтобы освободить место для дворца. В прекрасном главном зале доминирует потолочная фреска, на которой Валленштейн изображен как бог войны Марс, едущий в триумфальной колеснице.

За дворцом скрывается восхитительный геометрический сад, в котором находятся многочисленные фонтаны и статуи, изображающие фигуры из классической мифологии или воинов, отправляющих множество зверей.Обратите внимание на статую Геракла в центральном пруду. Гротеск представляет собой любопытную имитацию стен известняковой пещеры, покрытой сталактитами. Огромная стена из капельного камня — которую вы должны увидеть, чтобы поверить — заполнена творческими скальными образованиями, такими как головы животных, змеи и другие гротескные фигуры.

Проезд

Следующая остановка — церковь Святого Николая (Малая четверть) (7). Чтобы добраться туда, двигайтесь на север, затем резко поверните налево на Valdštejnské nám, затем продолжайте движение на юг по Sněmovní, а затем направо на Malostranské nám.Вы пройдете расстояние 300 метров.

7. Церковь Святого Николая (Малая четверть)

Прекрасная церковь Св. Николая (Kostel Sv. Mikuláše), несомненно, входит в десятку лучших достопримечательностей Праги. Его гигантский зеленый купол и башня являются одними из самых характерных достопримечательностей Малого квартала Праги. Здание является венцом династии отца и сына Динценгофера, величайших представителей пражского стиля высокого барокко.

Строительные работы начались в первые годы 18 века, но строительство церкви было завершено только в 1761 году.Чехи обычно предпочитают готику барокко, ассоциируя последнее с австрийской оккупацией Габсбургов, но почти все любят эту церковь.

Интерьер церкви довольно пышный: потолочные фрески венского художника Иоганна Лукаса Кракера изображают сцены, восхваляющие чудодейственные подвиги Святого Николая Николая, и Праздник Святой Троицы Франца Палко, украшающий внутреннюю часть купола. В левом трансепте лестница ведет к нескольким большим картинам Карела Шкреты, величайшего чешского художника эпохи барокко.В церковном органе есть 2500 труб и 44 регистра, на нем когда-то играл Моцарт.

Интересный факт

У Моцарта были особые отношения с Прагой, и его музыка занимала особое положение на протяжении сотен лет, в основном благодаря премьерам двух его опер, которые он сам дирижировал. Его опера «Женитьба Фигаро», не понравившаяся критикам в Вене, была встречена восторженным приемом в пражском театре «Ностиц». Огромный успех «Женитьбы Фигаро» стал шоком даже для самого Моцарта.Неудивительно, что он выбрал премьеру своей следующей оперы «Дон Жуан» позже в том же году в Праге, а не в Вене. Его последняя опера, «Клеменца ди Тито», была заказана для коронации Леопольда II как короля Богемии (и завершена во время поездки в автобусе из Вены в Прагу). Опера прошла не так хорошо, как предыдущие, — якобы императрица кричала из ложи «немецкую фигню». Несмотря на это, 4000 человек пришли на поминальную службу Моцарта, которая проходила в Малой четверти церкви Св.Николай.

Проезд

Ваша следующая остановка — улица Нерудова (8). Просто продолжайте движение прямо по Malostranské nám. пока не превратится в улицу Нерудова. Вы пройдете расстояние 40 метров.

ул. Нерудова 8.

Сразу за церковью Святого Николая находится улица Нерудова (Nerudova ulice), узкая улица с множеством красивых домов, которая ведет в гору к Пражскому Граду. Улица названа в честь чешского писателя Яна Неруды, который родился здесь в 19 веке и написал множество рассказов, действие которых происходит в этой части Праги.Лауреат Нобелевской премии чилийский поэт Пабло Неруда настолько восхищался произведениями Яна Неруды, что принял «Неруда» в качестве псевдонима.

Улица Нерудова была заключительным этапом «Королевского пути», кавалькады короля перед его коронацией. Исторически являясь центром художников и ремесленников, улица стоит посетить, так как здесь есть многочисленные ремесленные мастерские и галереи. Тем не менее, некоторые магазины и рестораны, окружающие Нерудову, довольно популярны.

Каждое здание обозначено эмблемой, поскольку оно было построено до введения нумерации улиц.Поднимаясь по улице, обратите внимание на Красного Орла (№ 6), Дом Красного Агнца (№ 11), Три скрипки (№ 12), Золотую подкову (№ 34. ), Зеленого омара (№ 43) и Белого лебедя (№ 49).

На Нерудове также есть несколько чудесных зданий в стиле барокко, в том числе дворец Тун-Хоэнштайн, богато украшенный вход которого обрамлен огромными орлами (№ 20, ныне посольство Италии) и дворец Морзин (№ 5, ныне посольство Румынии). .

Далее вверх по улице No.33 — это Бретфельдский дворец, дом в стиле рококо с рельефом Святого Николая на фасаде. Моцарт, его партнер-либреттист Лоренцо да Понте и стареющий, но все еще печально известный меценат Казанова останавливались здесь во время мировой премьеры Дон Жуана в 1787 году.

Проезд

Следующая остановка — дворец Шварценберг (9). Чтобы добраться туда, двигайтесь на запад по Nerudova, поверните направо на Ke Hradu, поверните налево на Radnické schody и, наконец, поверните направо на Hradčanské nám.Вы будете идти пешком 500 метров.

9. Дворец Шварценберг

Дворец Шварценберг (Schwarzenberský palác) — самое примечательное здание на Градчанской площади. Сграффито (узоры, вырезанные на плоской штукатурке для создания трехмерного эффекта тени и глубины) на внешней стороне позволяет легко отличить этот внушительный дворец эпохи Возрождения.

Первоначально он был построен для семьи Лобковиц итальянским архитектором Агостини Галли в середине 1500-х годов, что объясняет, почему он больше похож на флорентийский, чем на богемный.Он прошел через несколько рук, прежде чем Шварценберги, ведущая семья в империи Габсбургов, приобрели его путем брака в 1719 году.

В этом дворце когда-то размещался Военно-исторический музей, но теперь в нем хранится коллекция произведений искусства в стиле барокко Национальной галереи. Интерьер дворца Шварценберг отличается сводчатыми потолками и экспонатами о том, как работали художники и какими были их студии в эпоху барокко.

Проезд

Ваша следующая остановка — Дворец архиепископа (10), который будет чуть впереди слева, когда вы пойдете на восток по Hradčanské nám.Вы пройдете расстояние 50 метров.

10. Архиепископский дворец

Если дворец Шварценберг — самое примечательное здание на Градчанской площади, то Дворец архиепископа (Arcibiskupský palác), безусловно, является самым богато украшенным. Бело-желтый дом стал дворцом архиепископа после Контрреформации в 1562 году, и его положение свидетельствовало о могуществе католической церкви и ее влиянии на монархию Габсбургов.

Оригинальный строгий фасад дворца в стиле ренессанс был реконструирован в 1760-х годах в стиле рококо для архиепископа Антонина Пржиховского, герб которого находится над порталом.Внешний вид в стиле рококо только намекает на еще более роскошную обстановку внутри, хотя шикарный интерьер открыт для публики только в Чистый четверг (четверг перед Пасхой).

Интересный факт

Площадь Градчаны занимает видное место в фильме Милоша Формана «Амадей» (заменяет Вену). Чешский режиссер использовал дом № 7 как резиденцию Моцарта, где композитора преследовала фигура в маске, которую он считал своим отцом. Яркий дворец архиепископа заменен в фильме дворцом венского архиепископа.

Проезд

Следующая остановка — Пражский Град (11), который находится рядом с дворцом архиепископа.

11. Пражский Град

Расположенный на вершине Замковой горы огромный Пражский Град (Pražský hrad) возвышается над горизонтом Праги, как никакое другое здание. Посещение Пражского Града, безусловно, одно из лучших занятий в Праге. Это самый большой старинный замок в мире площадью 70 000 квадратных метров. Замок — это не просто достопримечательность, а несколько достопримечательностей, включая четыре церкви, четыре дворца, обширные сады и даже оборонительную башню.

Первые упоминания о замке относятся к 870 году, и его части были восстановлены за долгие годы из-за разрушения или пожара. К началу 14 века здесь располагались королевский дворец, церкви и монастырь. Отреставрированный во время правления Карла IV, он был разрушен пожаром в 1541 году, и большинство зданий были реконструированы в стиле ренессанс.

Замок со временем превратился в захолустье, когда Габсбурги сделали Вену своей постоянной базой, но в середине 18 века императрица Мария Тереза ​​и ее итальянский архитектор Никола Пакасси придали ему нынешний единый вид.С 1918 года замок является резиденцией президента Чешской Республики.

Комплекс Пражский Град открыт ежедневно с 06:00 до 22:00. Вход на территорию замка бесплатный, но время работы многих достопримечательностей разное, и за вход взимается отдельная плата. Я бы посоветовал воспользоваться билетом «Short Visit» (более дешевый вариант), который позволяет посетить достопримечательности, описанные в этой пешеходной экскурсии по Праге. Это обеспечит более чем достаточно качественного времени в замке. Войдите через богато украшенные ворота, увенчанные героическими статуями сражающихся гигантов.Мрачные охранники у главного входа станут отличным местом для фотосессии.

Интересный факт

Знаете ли вы, что слово дефенестрация (акт выброса кого-либо из окна в качестве средства казни) происходит от инцидента, произошедшего в Пражском Граде в 1618 году? Когда Габсбурги попытались сделать католицизм единственной религией империи в 1617 году, протестанты Богемии (современная Чешская Республика) обиделись на подавление их религии. Чтобы продемонстрировать, насколько они раздражены, чешская знать в Праге выгнала двух католических регентов и их секретаря из окна Королевского дворца.К счастью, куча навоза смягчила их падение, и они сбежали. Это событие также стало катализатором, спровоцировавшим одну из самых катастрофических войн в истории Европы — Тридцатилетнюю войну. Однако это была не первая заметная дефенестрация в Праге. Первая дефенестрация в Праге произошла в Новой ратуше 30 июля 1419 года, когда толпа горожан, последователей замученного религиозного реформатора Яна Гуса, выбросила католических городских советников из окон.

Проезд

Ваша следующая остановка — улица Св.Вита (12), который находится в комплексе Пражского Града.

12. Собор Святого Вита

Ни одна пешеходная экскурсия по Праге не будет полной без посещения великолепного собора Святого Вита (Katedrála Sv. Víta). Этот готический собор является одним из самых красивых в Европе и является духовным сердцем не только Пражского Града, но и самой Чешской Республики. Здесь короновались короли, королевские гробницы, почитались мощи святых и хранились драгоценности короны.

Собор Святого Вита своим асимметричным обликом (смесь готики, неоготики и архитектурных стилей ренессанса и барокко) обязан прерываниям войн, эпидемий и пожаров, хотя первый камень в фундамент собора был заложен в 1344 году. не был завершен до 1929 года — ровно через 1000 лет после смерти самого известного святого покровителя Богемии, Вацлава.

Богато украшенный фасад отличается остроконечными арками, изысканным узором, аркбутанами, окном-розой, дюжиной статуй святых и высунутыми языками горгульями.Окно-роза над порталами, спроектированное в 1920-х годах, изображает сцены из библейской истории Сотворения мира. Тонкие контрфорсы, окружающие внешнюю часть нефа и алтаря, потрясающе украшены, как и остальная часть собора.

Огромные пропорции собора сразу бросаются в глаза, когда вы входите в него, стены выстроены более чем 18 отдельными часовнями. Найдите минутку, чтобы полюбоваться ярким световым фильтром через блестящие витражи. Мне очень понравился витраж в стиле модерн Альфонса Мухи, изображающий благословение св.Кирилл и Мефодий (миссионеры IX века к славянам).

Еще одна важная достопримечательность — великолепный алтарь, построенный Питером Парлером в 1370-х годах. Он примечателен высокой высотой свода, контрастирующей с замысловатым перепончатым готическим узором. Часовня Святого Вацлава также полна замечательных готических фресок со сценами из Библии, переплетенными с лоскутным одеялом из драгоценных камней и тонкой позолоты.

Интересный факт

Драгоценности Богемской короны включают корону Святого Вацлава, королевскую державу и скипетр, коронационную мантию королей Богемии, золотой крест-реликварий и св.Меч Вацлава. Их показывают публике только в особых случаях. В остальное время факсимиле выставлены в Пражском Граде. Зал королевских драгоценностей в соборе Святого Вита на удивление хорошо охраняется и является наименее доступным местом в Пражском Граде. Дверь камеры и железного сейфа имеет семь замков, и есть семь держателей ключей, а именно. Президент Чешской Республики, Премьер-министр и архиепископ Праги, председатель Палаты депутатов, председатель Сената, декан митрополичьего капитула св.Собор Вита и лорд-мэр Праги. Для открытия двери и сейфа должны присутствовать все семь ключниц.

Проезд

Следующая остановка — базилика Святого Георгия (13), которая находится за собором Святого Вита.

13. Базилика Святого Георгия

Базилика Святого Георгия (Bazilika Sv. Jiří) была основана в начале 10 века и считается самой старой сохранившейся церковью в Праге. Его легко узнать по ржаво-красному фасаду в стиле барокко.Интерьер выполнен в спартанском стиле в истинно романском стиле, хотя на протяжении веков он был тщательно отреставрирован, с немногими остатками оригинальных потолочных фресок.

Место красиво в своей строгости и служит прекрасным фоном для роскошного собора Святого Вита. Базилика является местом упокоения королевы Людмилы, покровительницы Чехии, и других представителей династии Пршемысловичей.

Проезд

Ваша следующая остановка — Golden Lane (14). Чтобы попасть туда, направляйтесь на восток по улице nám.U Svatého Jiří и продолжайте движение по Jiřská. Затем поверните налево на Злату Уличка у Далиборки. Вы пройдете расстояние 200 метров.

14. Золотой переулок

Если бы кто-то составил список самых инстаграммных мест в Праге, Золотая улочка (Zlatá Ulička) оказалась бы в самом верху этого списка. Это беспорядочная коллекция ярко окрашенных ветхих старинных коттеджей, встроенных прямо в арки стен замка.

Дома были построены в 16 веке для охранников замка.Вопреки названию здесь вы не найдете золотых тротуаров или предметов. Золотая улочка названа в честь ювелиров, которые въехали в дома в 17 веке.

Золотой переулок был домом для некоторых известных писателей, в том числе лауреата Нобелевской премии Ярослава Зейферта и Франца Кафки, который останавливался в доме № 22 со своей сестрой. Сами дома были заняты до Второй мировой войны. Теперь они демонстрируют средневековые пытки, алхимию, доспехи, средневековую одежду, текстиль и продают туристические сувениры.

Проезд

Ваша следующая остановка — Парк Летна (15). Чтобы добраться туда, двигайтесь на запад по Jiřská, поверните налево на Na Opyši, перейдите дорогу на U Bruských kasáren, а затем поверните налево на Nábřeží Edvarda Beneše. Вы будете идти пешком 1,2 км.

15. Парк Летна

Парк Летна (Letenské Sady) расположен на берегу реки Влтавы в седьмом районе Праги. Это один из самых популярных парков в Праге. Здесь есть множество дорожек для бега и прогулок, что делает его популярным среди туристов и местных жителей, которые приезжают сюда в любое время дня.Лучшая причина приехать сюда — это великолепный вид на Прагу и спокойную реку Влтаву с ее многочисленными мостами.

Интересный факт

Парк Летна также известен тем, что в прошлом здесь находилась самая большая в мире статуя бывшего советского диктатора Иосифа Сталина. Статуя высотой 15 метров, на которой Сталин стоял во главе шеренги рабочих, солдат и горожан, была названа пражскими жителями «мясной очередью» — отсылка к печально известной нехватке продовольствия в коммунистическую эпоху.Статуя была введена в эксплуатацию в начале 1950-х годов, в разгар культа личности Сталина, и была открыта в 1955 году ликующим массам. Но в течение года политика десталинизации Хрущева (преемника Сталина), осудившая Сталина, означала, что памятник должен быть снят. В течение нескольких лет статуя беспокойно витала над городом и, наконец, была разнесена вдребезги в 1962 году. Все, что осталось от статуи, — это огромная бетонная платформа и ступени, которые теперь украшены символическим гигантским красным метрономом Давида Черни.

Проезд

Ваша следующая остановка — Рудольфинум (16). Чтобы добраться туда, направляйтесь на юг по мосту Чеха через Влтаву, поверните направо на Dvořákovo nábř, а затем поверните налево на nám. J. Palacha. Вы пройдете расстояние 650 м.

16. Рудольфинум

Следующая бесплатная пешеходная экскурсия по Праге — это Рудольфинум (Dům umělců), одна из самых выдающихся достопримечательностей Старого города. Он состоит из нескольких концертных залов и является домом для Чешского филармонического оркестра.Здесь также проходят многие крупные концерты Международного музыкального фестиваля «Пражская весна».

Рудольфинум был построен между 1876 и 1884 годами и является выдающимся образцом чешской архитектуры неоренессанса. Арочная древесно-коричневая балюстрада украшена статуями выдающихся чешских, австрийских и немецких композиторов и художников. Между 1918 и 1939 годами и в течение короткого периода после Второй мировой войны Рудольфинум был резиденцией чехословацкого парламента.

Проезд

Следующая остановка — синагога Пинкас (17).Просто направляйтесь на восток по улице nám. J. Palacha, поверните налево на 17. listopadu, затем поверните направо на Široká. Вы пройдете расстояние 130 метров.

17. Синагога Пинкаса

Пинкасовская синагога (Pinkasova Synagoga) — второй старейший еврейский молитвенный дом в Праге, построенный в 1500-х годах и на протяжении веков подвергавшийся бесчисленным реставрациям. Он начал свою жизнь как частное место поклонения влиятельной семьи Горовиц, хотя позже он был расширен, чтобы конкурировать со Староновой синагогой.Ядром нынешнего здания является зал с перекрещивающимися готическими сводами и витражами в стиле модерн.

Однако главная достопримечательность синагоги Пинкаса находится в ее стенах, на которых написаны имена 77 297 чехословацких евреев, погибших в Холокосте. Это самая длинная эпитафия в мире, и имена ее тщательно организованы. Фамилии выделены красным, за ними черным цветом указываются имя, день рождения и дата смерти (если известна) или дата депортации.Это, пожалуй, самая трогательная из всех достопримечательностей еврейского квартала.

Основные синагоги и кладбище в Еврейском квартале представлены в этой пешеходной экскурсии по Праге с гидом. Чтобы посетить любое из этих мест, вам необходимо купить билет (действительный в течение 7 дней) в Еврейский музей, который дает доступ ко всем этим местам (для посещения Староновой синагоги требуется отдельный билет стоимостью 200 крон).

Еврейский музей открыт с воскресенья по пятницу. Часы работы: 09: 00-18: 00 (апрель-октябрь) и 09: 00-17: 00 (ноябрь-март).Билет стоит 350 крон. Билеты можно приобрести онлайн или в одной из касс музея.

История 101: Евреи в Праге

Еврейская община была основана в конце 11 века. Начиная с 13 века пражские евреи были вынуждены жить в обнесенной стеной общине в пределах гетто, которое состояло из 31 улицы и более 200 деревянных домов. Постепенно этот район превратился в самую большую еврейскую общину в Европе, а также в экономический и культурный центр первостепенной важности.На протяжении веков правящие династии поочередно принимали и изгоняли евреев. Несмотря на это, жизненно важная еврейская община была яркой частью культуры города. В 1897 году ветхий еврейский квартал был снесен, потому что из-за отсутствия санитарии он представлял опасность для здоровья, и на его месте был построен новый современный город, который превратился в один из лучших районов Европы в стиле модерн. Сохранились лишь несколько синагог, ратуша и кладбище. Из примерно 55 000 евреев в Праге во время нацистского вторжения более 36 000 умерли в лагерях.Многие выжившие эмигрировали в Израиль и США. Многие из тех, кто пережил Вторую мировую войну, оказались жертвами сталинских антисемитских чисток в 1950-х годах. Сегодня, несмотря на их небольшую численность (около 2000), наследие пражской еврейской общины продолжает жить.

Проезд

Ваша следующая остановка — Старое еврейское кладбище (18), на которое можно попасть через синагогу Пинкаса.

18. Старое еврейское кладбище

Старое еврейское кладбище (Starý Židovský Hřbitov) — одно из тех мест, которые нужно увидеть, чтобы поверить, и его нельзя не посетить наравне с Карловым мостом и Пражским Градом.Это старейшее сохранившееся еврейское кладбище Праги, датируемое серединой 15 века. Поскольку местные законы в то время запрещали евреям хоронить своих мертвецов за пределами гетто, это маленькое кладбище заставлено около 12 000 видимых надгробий и еще около 100 000 тел, уложенных до 12 слоев под землей.

Могилы никогда не переносились, потому что еврейские традиции предписывают не перемещать тела после захоронения. Оседание земли с течением времени привело к образованию кривых надгробий, указывающих во всех направлениях, — самое сюрреалистическое и вызывающее воспоминания зрелище, которое накладывает устрашающее гипнотическое заклинание.

На каждом надгробии есть символ, обозначающий происхождение, фамилию или профессию умершего: пара рук для Коэнов; кувшин и таз для левитов; ножницы для портного; олень для Хирша или Цви. Многие посетители продолжают древнюю традицию ставить камешки на могильные указатели или набивать могилы небольшими клочками бумаги с пожеланиями.

Самая старая могила кладбища принадлежит поэту Авигдору Каро и датируется 1439 годом. Моисей Бек, умерший в 1787 году, был последним человеком, похороненным на кладбище.Обратите внимание на надгробие Иегуды бен Бецалеля, известного также как раввин Лев, ученый и главный раввин Праги, которому приписывают создание мифического Голема.

Интересный факт

Гигантский глиняный человек по имени «Голем» — это пражский эквивалент монстра Франкенштейна. Раввин Лев, который, как считалось, обладал магическими способностями, хотел защитить пражских евреев от преследований. Таким образом, он приступил к созданию фигуры, Голема, из грязи, а затем оживил ее, поместив шем в ее рот, табличку с магической надписью на иврите.Голем выполнял возложенную на него задачу по защите еврейского квартала, но — в соответствии с еврейским обычаем сохранять субботу как день отдыха — раввин Лев всегда снимал шем (который держит его под контролем) в пятницу вечером. Но однажды он забыл, и голем взбесился, создав бедлам. В конце концов, он был побежден, и рабби Лев был вынужден навсегда удалить шем. Он спрятал голема в стропилах Староновой синагоги, где, как говорят, он находится по сей день. Два самых популярных пересказа Голема включают одноименную классику немого кино немецкого режиссера Пауля Вегенера и мрачный психологический роман Густава Майринка.

Проезд

Ваша следующая остановка — синагога Клаузен (19), в которую можно попасть через заднюю часть Старого еврейского кладбища.

19. Синагога Клаузена

Синагога Клаусен (Klausová synagoga) была основана в 1690-х годах Мордехаем Майзелем, тогдашним мэром еврейского квартала, на месте, которое раньше занимали небольшая еврейская школа и молитвенные дома (Клаусен), в бывшем здании пресловутый квартал красных фонарей Еврейского квартала.

Эта синагога в стиле барокко имеет красивый сводчатый интерьер с относительно богато украшенными лепными украшениями.Сейчас в нем хранятся гравюры и рукописи на иврите, прослеживающие историю евреев в Центральной Европе до раннего средневековья, а также выставка, подробно рассказывающая о ритуалах повседневной еврейской жизни и еврейских праздниках.

Проезд

Ваша следующая остановка — Старо-Новая Синагоу (20), до которой можно добраться, двигаясь на восток по улице U Starého hřbitova. Вы пройдете расстояние 80 метров.

20. Староновая синагога

Староновая синагога (Staronová synagoga) — старейшая сохранившаяся синагога в Европе, а также одно из самых ранних готических построек в Праге.Построенный около 1270 года, он легко узнаваем по крутым кирпичным фронтонам с пилообразными зубцами. Синагога пережила пожары, множество еврейских погромов, разрушение гетто в 19 веке и нацистскую оккупацию.

Пражские евреи часто искали убежище в его стенах, и сегодня он по-прежнему остается их религиозным центром. Первоначально синагога называлась «Новая», но в 16 веке она получила название «Старая новая», пока поблизости не была построена другая синагога.

Толстые колонны, ребристые своды, высокие арки и узкие стрельчатые окна, краеугольные камни готической архитектуры, можно увидеть в строгом интерьере синагоги.В интерьер и в главный зал можно попасть через небольшой арочный дверной проем, украшенный сложной резьбой из виноградных листьев; 12 гроздей винограда изображают 12 колен Израиля.

Trivia Tidbit

Во время Второй мировой войны в различных синагогах Праги хранились ценности, украденные нацистами у еврейских общин и синагог по всему Рейху. По иронии судьбы, у Гитлера был извращенный план построить в Праге музей, посвященный евреям как «вымершей расе»!

Проезд

Ваша следующая остановка — Испанская синагога (21).Чтобы попасть туда, двигайтесь на север по Maiselova, поверните направо на Břehová, а затем поверните направо на Dušní. Вы пройдете расстояние 300 метров.

21. Испанская синагога

Испанская синагога (Španělská Synagoga) стоит на месте первой пражской синагоги, известной как Старая школа (Stará škola). Это новейшая пражская синагога, построенная в 1868 году, и она также является самой богато украшенной. Мне нравится внешний вид синагоги с ее подковообразными арками на тонких колоннах, изысканным узором и псевдоминаретами.

Богатство позолоченного псевдо-мавританского интерьера намеренно имитирует испанскую Альгамбру (отсюда и название) и полностью контрастирует с простотой Староновой синагоги. Кажется, что каждый дюйм поверхности покрыт обилием кружащихся арабесок и геометрических узоров в ярких красных, зеленых и синих тонах, которые также можно увидеть в массивных витражах синагоги.

Испанская синагога, ранее закрытая для посещения, служит выставкой, которая дает представление об эволюции еврейской культуры в Богемии с конца 18 века до конца Второй мировой войны.

Обратите внимание

Испанская синагога в настоящее время закрыта до дальнейшего уведомления в связи с модернизацией.

Проезд

Ваша следующая остановка — памятник Кафке (22), который находится немного южнее Душни. Вы пройдете расстояние 50 метров.

22. Памятник Кафке

Франц Кафка родился в Праге в семье чешского еврея по отцу и немецкой еврейки по матери. Большую часть своей недолгой жизни Кафка прожил в Старом городе. Как немец среди чехов, еврей среди немцев и агностик среди верующих, Кафка имел вескую причину жить в хроническом состоянии отчуждения и страха, что также отражается в его трудах.Вряд ли какие-либо из его работ были опубликованы при его жизни, как и большинство немецко-чешских авторов, сознательно игнорировались в его родной стране.

Хотя он был персоной нон грата на своей родине в течение значительной части прошлого века, и хотя большинство чехов считают его немецким писателем, Кафка сейчас страдает от чрезмерной экспозиции в Праге из-за его популярности среди западных туристов. Его изображение наклеено на футболки, шляпы, кружки, магниты и открытки.

Памятник Кафке — один из самых причудливых памятников, которые вы встретите во время нашей пешеходной экскурсии по Праге.На нем изображен Франц Кафка верхом на плечах обезглавленной фигуры (предположительно, самого Кафки) со ссылкой на рассказ автора 1912 года «Описание борьбы» и представляет собой популярную фото-оперу.

Проезд

Ваша следующая остановка — улица Парижская (23), до которой можно добраться, свернув с кольцевой развязки на Широкую в западном направлении. Вы пройдете 100 метров.

, улица 23-я Парижская,

Parizska Street (Парижская улица) — это ответ Праги на Елисейские поля и Пятую авеню и самый элегантный бульвар в городе.В этом райском шоппинге, усаженном деревьями, есть множество элитных модных бутиков от Prada, Louis Vuitton, Burberry, Swarovski и многих других. Он проходит через Еврейский квартал, соединяя Староместскую площадь с Чехским мостом.

Что мне нравится в Парижской улице, так это обилие роскошных зданий в стиле модерн, в которых чувствуется влияние необарокко и готики. Особенно красивы дома на пересечении улиц Парижской и Сироки (известные как Четыре угла).

Проезд

Ваша следующая остановка — Майзелевская синагога (24).Чтобы добраться туда, двигайтесь на запад по Широкой, а затем поверните налево на Майселова. Вы пройдете 100 метров.

24. Maisel Synagoue

Майзелевская синагога в неоготическом стиле (Майзелова синагога) изначально была построена в конце XVI века как частный молитвенный дом семьи мэра Мордехая Майзеля. Майзель был торговцем, который нажил состояние, одолжив деньги императору Рудольфу II для финансирования войн против турок.

Майзель использовал прибыль от ссуд императору, вложил значительные средства в еврейский квартал и помог его возродить.Его вклад помог еврейской общине перерасти в свой золотой век, а также сделал его уважаемым лидером в Праге.

Первоначальная Майзелевская синагога была самой богато украшенной синагогой в Праге в период своего расцвета, но была уничтожена пожаром, опустошившим еврейский город в 1689 году. Впоследствии она была перестроена, и ее нынешний зубчатый готический вид датируется началом 20 века. Синагога больше не является действующей синагогой, но в ней находится часть выставки, посвященной истории чешско-еврейской общины с 10 по 18 века.

Коллекция включает серебряные щиты и указатели Торы, коробки для специй, исторические надгробия канделябров и изысканный церемониальный текстиль. Довольно трагичная ирония состоит в том, что основная часть этих сокровищ была привезена в Прагу нацистами из синагог по всей Чехословакии.

Проезд

Ваша следующая остановка — Староместская площадь (25). Чтобы добраться туда, двигайтесь на юг по Maiselova, поверните налево на Jáchymova, а затем поверните направо на Pařížská. Вы пройдете расстояние 250 метров.

25. Староместская площадь

Староместская площадь, несомненно, самая впечатляющая площадь в Праге, она была сердцем и душой города на протяжении почти тысячелетия. Площадь выросла до нынешних размеров, когда в XII веке первоначальная рыночная площадь Праги отошла от реки Влтавы.

Его форма и внешний вид мало изменились с тех пор, и сегодня он по-прежнему является местом проведения популярных пасхальных и рождественских ярмарок. Вы можете стать свидетелем легендарной истории Праги, которая хранится вокруг Староместской площади в виде ее зданий в пастельных тонах.

Интригующее разнообразие архитектурных стилей, таких как модерн, готика, барокко, рококо, романский стиль и ренессанс, обязательно заставят вас закружиться. Одно из моих любимых зданий на Староместской площади — Министерство регионального развития (Ministrystvo pro místní rozvoj) под номером 6 на северной стороне площади. Это восхитительное здание в стиле модерн с фигурами пожарных на верхнем фасаде.

Шумиха вокруг Староместской площади оправдана, и неудивительно, что путешественники со всего мира стекаются сюда, чтобы увидеть ее красивую архитектуру и яркую атмосферу.В последние годы площадь стала чрезмерно коммерциализированной: рестораны и кафе с завышенными ценами, конные экипажи, ожидающие переправить туристов, и модные сувенирные магазины. Это все еще не умаляет очарования Старого Света.

Trivia Tidbit

Хотя сегодня это может показаться не таким, но Староместская площадь раньше служила фоном для массовых собраний, а также казней. В 1437 году на эшафот поднялись 56 гуситских солдат. 21 июня 1621 года 27 протестантских дворян, торговцев и интеллектуалов были обезглавлены по приказу католического императора Фердинанда в темные дни после поражения чехов в битве на Белой горе.Это поражение послужило катализатором эмиграции протестантов, не желающих отказываться от своей веры, движения контрреформации и германизации. В память об этом событии установили мемориальную доску на стене Старой ратуши и установили в землю 27 белых крестов.

Проезд

Ваша следующая остановка — церковь Святого Николая (Старый город) (26), которая находится на северной стороне Староместской площади.

26. Церковь Святого Николая (Старый город)

Церковь св.Николая (Chrám sv. Mikuláse) — творение Килиана Игнаца Динценгофера. Он был построен всего за три года между 1732 и 1735 годами. Он отличается драматическим белым фасадом, усыпанным статуями, который очень похож на фасад церкви-сестры. одноименного в Малом квартале.

Несмотря на то, что церковь не так впечатляет, как внешний вид, внутренняя часть церкви украшена тонкой лепниной, галереями из кованого железа и фресками trompe l’oeil на куполе. Первоначальный интерьер в стиле барокко был разрушен, когда иезуиты были изгнаны из Праги в 1790-х годах.Во время Первой мировой войны церковь использовалась войсками пражского гарнизона, а в конце конфликта была передана Чешской гуситской церкви. В настоящее время церковь является популярным местом проведения концертов.

Проезд

Ваша следующая остановка — Пражские куранты (27), которые находятся на юго-западном углу Староместской площади. Вы пройдете 100 метров.

27. Пражские куранты

Легендарные Пражские астрономические часы, вероятно, являются наиболее хорошо сохранившимися астрономическими часами из существующих.Эта достопримечательность была построена в 1410 году часовщиком Микулашем Кадань и астрономом Яном Шинделем. Рабочие фигуры часов были добавлены в 1490 году мастером-часовщиком по имени Хануш (настоящее имя — Ян З. Руже).

Легенда гласит, что городские советники ослепили Хануша раскаленной кочергой, чтобы помешать ему воссоздать шедевр для кого-либо еще. В отместку он круглосуточно пробирался ощупью, сумел остановить его, а затем быстро умер от сердечного приступа. Хотя часы ремонтировались много раз с тех пор, как их усовершенствовал Ян Таборский между 1552 и 1572 годами.

Это третьи по возрасту астрономические часы в мире и самые старые, которые все еще работают. Он отображает вавилонское время, старочешское время, немецкое время и звездное время. Часы также показывают движение солнца и луны по знакам Зодиака. Яркие цвета — еще один интересный аспект часов. Вы еще больше оцените часы, если прочитаете, как они работают. К сожалению, теория слишком длинна, чтобы объяснять ее здесь.

Каждый час (09: 00-23: 00) анимированные фигурки по бокам часов приводятся в движение.Сначала фигура Смерти, скелет справа от часов, тянет за веревку, которую он держит в правой руке. В его левой руке песочные часы, которые он поднимает и переворачивает. Двенадцать апостолов проходят мимо, признавая, что толпа, восседая на вершинах ниже, представляет четыре угрозы для города, которые воспринимались в средневековые дни: смерть, несущая его песочные часы и звонящая в его колокол, Жадность (адаптировано из первоначального средневекового стереотипа еврейского ростовщика) с его денежными мешками, Вэнити любуется своим отражением и турк в тюрбане, покачивающий головой.

Под движущимися фигурами четыре персонажа, представляющие философию, религию, астрономию и историю, неподвижно стоят на протяжении всего представления. Наконец петух кукарекает, и час пробил. Весь спектакль длится около 45 секунд, и это то, что большинство людей собираются посмотреть. Я много читал о людях, жалующихся на немного неутешительный дисплей. Да, в этом нет ничего особенного, но вы должны помнить, что этому механизму 600 лет.

Я много читал о людях, жалующихся на не очень впечатляющий дисплей.Конечно, в этом нет ничего особенного, но вы должны помнить, что это машина, которой 600 лет.

Инсайдерская подсказка

Всегда собирается большая толпа, чтобы увидеть движущиеся статуи. Если это шоу для вас не важно, вы определенно найдете меньше людей между часами. Если вы действительно хотите стать свидетелем зрелища, приходите как минимум на 15 минут раньше, чтобы вас не застряли в глубине толпы.

Проезд

Следующая остановка — Старая ратуша (28), которая находится рядом с Пражскими курантами.

28. Старая ратуша

Старая ратуша (Staroměstská Radnice) — одна из достопримечательностей, которые необходимо посетить во время пешеходной экскурсии по Праге. Это поразительное здание было построено в 1338 году после того, как король Люксембурга Иоанн согласился создать городской совет. В 1364 году характерная трапециевидная башня была добавлена ​​к частному дому Вольфлина Каменского. Постепенно, на протяжении веков, соседний ряд красочных купеческих домов готики и ренессанса был включен в здание.

Ратуша — популярное место для бракосочетания, но случайные посетители также могут увидеть интерьер. Чтобы насладиться редкой панорамой Старого города и его лабиринтом кривых улиц и переулков, вы можете подняться на башню.

Проезд

Ваша следующая остановка — Дом у Минуты (29), до которого можно добраться, направившись немного дальше на запад по Staroměstské nám. Вы пройдете 30 метров.

29. Дом на минуте

Дом в Минуту под номером 3 (Dům U Minuty), несомненно, является одним из самых великолепных домов, которые вы встретите во время нашей бесплатной пешеходной экскурсии по Праге.Первоначально это был дом в стиле поздней готики 15 века, который в 1564 году был перестроен в стиле ренессанс.

Дом известен своими многочисленными красивыми гравюрами сграффито, которые были добавлены к фасаду в 1610 году. Белые гравюры на черном фасаде изображают правителей Габсбургов, таких как Филипп II Испанский, Рудольф II и Максмилиан II, а также сцены из греческих текстов. мифология и отсылки к библейским легендам и легендам эпохи Возрождения.

Дом служил многим целям и имел разные названия.Когда-то он был аптекарем и назывался «Дом у Белого льва» из-за скульптуры белого льва на углу. Дом также когда-то служил табачной лавкой, а нынешнее название «Дом в минуту» было взято от слова «минута», то есть очень крошечный, что относится к крошечным кускам табака, которые там продавались. Он также известен тем, что в конце 19 века был домом, в котором детство Франца Кафки и его семьи.

Проезд

Ваша следующая остановка — Storch House (30), который находится на юго-восточной стороне Староместской площади.Чтобы попасть туда, возвращайтесь на восток по Staroměstské nám. Вы пройдете расстояние 120 метров.

30. Сторч Хаус

В доме № 16 на южной стороне Староместской площади находится неизменно популярный Шторховский дом (Štorchův dům), также известный как Дом Каменной Мадонны, который может похвастаться самым красиво расписанным фасадом средневековых зданий Праги. Средневековый дом, вероятно, восходит к 15 веку и был реконструирован в стиле неоренессанса и неоготики в 1896-1897 годах, когда дом перешел к книготорговцу и издателю Александру Шторчу.

Сторч украсил его серией образных фресок. Фрески разделены на 4 части. В нижней части показаны научные и астрономические исследования, в средней части — печать города Праги, зажатая между четырьмя окнами, и Святого Вацлава верхом на лошади, а в верхней части изображены Трое волхвов.

Проезд

Ваша следующая остановка — памятник Яну Гусу (31), который находится в центре Староместской площади. Вы пройдете расстояние 50 метров.

31. Памятник Яну Гусу

Новейшим дополнением к Староместской площади является колоссальный памятник Яну Гусу (Pomník Jana Husa). Ян Гус был религиозным реформатором, который возражал против коррупции, роскошного стиля и богатства католической церкви. Под влиянием учения английского философа Джона Уиклифа он утверждал, что Священное Писание должно быть единственным источником учения.

Когда популярность Гуса увеличилась, католическая церковь отлучила его от церкви. Получив гарантию безопасности от самого императора Сигизмунда, Гус наивно отправился в Констанс, чтобы отстаивать свои взгляды, и был сожжен на костре после того, как Констанцский собор в 1415 году объявил его еретиком, что сделало его национальным героем Чехии.Примерно через столетие после его смерти учение Гуса помогло разбудить Мартина Лютера, когда он разбил группу своих последователей на лютеранскую секту протестантизма.

Памятник был открыт в 1915 году к 500-летию со дня смерти Гуса и с тех пор является мощным символом чешского национализма. На памятнике изображена доминирующая фигура Гуса в окружении двух групп людей: одна — победоносных воинов-гуситов, а другая — протестантов, вынужденных покинуть страну 200 лет спустя.

Интересно отметить, что Хус, который здесь выглядит высоким и бородатым, в развевающейся одежде, на самом деле был невысоким и имел детское лицо.

История 101: Гуситы

В начале 15 века Центральную Европу потрясла серия конфликтов, названных гуситскими войнами благодаря революционным гуситам, последователям реформистского клерикала Яна Гуса, восставшего против Римско-католической церкви. Хуситы достигли легендарных военных успехов в борьбе с католическими крестовыми походами императора, несмотря на то, что обладали лишь простым оружием. Во многом это произошло из-за их религиозного рвения и тактического мастерства их блестящего лидера Яна Жижки, пионера мобильной артиллерии.В конечном итоге гуситы разделились на два лагеря: умеренных «утраквистов» и радикальных «таборитов». Ультраквисты состояли в основном из мелкой знати и буржуазии и боролись за право каждого (а не только священников) пить благословенное вино при причастии. Табориты, состоявшие в основном из крестьян, полное уничтожение феодального строя и установление бесклассового общества. Они были окончательно побеждены в битве при Липанах в 1434 году, открыв дорогу умеренному гуситскому королю Георгию Подебрадскому.Гуситская церковь до сих пор живет как чешские чешские братья, но ее число уменьшилось после падения коммунизма.

Проезд

Ваша следующая остановка — Дворец Кинских (32), который находится прямо за памятником Яну Гусу на восточной стороне Староместской площади. Вы пройдете расстояние 25 метров.

32. Дворец Кинских

Дворец Кинских (Palác Kinských), расположенный на восточной стороне, определенно является одной из достопримечательностей на Староместской площади.Его великолепный фасад в стиле рококо, украшенный розовой и белой штукатуркой, увенчан статуями из четырех элементов и был спроектирован в 1765 году Килианом Игнацем Динценхофером. Фасад в стиле рококо кажется немного ярким по сравнению с более сдержанными фасадами в стиле барокко поблизости.

Дворец, однако, наиболее известен как место роковой речи в 1948 году лидера коммунистов Клемента Готвальда. Он использовал балкон дворца, чтобы обратиться к тысячам восторженных членов партии, заполнивших площадь внизу.Речь ознаменовала начало «Победного февраля», бескровного переворота, который привел коммунистов к власти и определил судьбу страны на последующий 41 год.

Дворец Кинских теперь является местом проведения выставки Национальной галереи «Искусство Азии и Африки».

Проезд

Ваша следующая остановка — Дом у Каменного колокола (33), который находится рядом с дворцом Кинских на Староместской площади.

33. Дом у Каменного колокола

Дом у Каменного колокола (Dům U Kamenného zvonu) — еще одно здание, которое просто приятно сфотографировать.Фасад этого бывшего готического дворца, построенного в 14 веке, считался одним из самых красивых в Европе.

Дом был впоследствии перестроен в резиденцию в стиле барокко после того, как в нем якобы размещались королева Богемии Елизавета I и ее сын Карл IV. В 1980-х годах в доме была проведена обширная реставрация в стиле готического возрождения. В нем возвышаются узкие заостренные арочные окна и фасад из светлого камня.

Одноименный каменный колокол до сих пор находится на углу дома.Легенда гласит, что колокол упал с Тынской церкви и был установлен на углу готического сооружения в 1413 году. Сегодня две отреставрированные готические часовни внутри служат теперь филиалами Пражской городской галереи и площадками для камерных концертов.

Проезд

Следующая остановка — церковь Девы Марии перед Тыном (34), которая находится рядом с Домом у Каменного колокола на Староместской площади.

34. Костел Девы Марии перед Тыном

Великолепная церковь Девы Марии перед Тыном или Тынская церковь (Kostel Matky Boží Před Týnem) — один из лучших образцов готической архитектуры в Праге и, несомненно, одна из лучших достопримечательностей города.Его огромные башни 15-го века вздымаются, как гигантские антенны, на высоту 80 метров и доминируют над горизонтом Старого города. Если вы присмотритесь, то заметите, что две башни не идентичны, большая — «Адам», а меньшая — «Ева».

Готическая церковь восходит к 14 веку и вскоре стала рассадником ереси с первых дней своего существования, в конечном итоге став главным гуситским храмом поклонения, поскольку движение за реформы набирало популярность в 16 веке. Его шпили когда-то держали между собой гигантскую золотую чашу (талисман гуситов), которую католики быстро превратили в золотую Мадонну с нимбом, скипетром и короной (все еще видимой на фасаде церкви), когда они вернули себе власть в 1621 году. после битвы у Белой горы.

Интерьер церкви выполнен в стиле барокко и содержит останки известного датского (и пражского придворного) астронома Тихо Браге, умершего в 1601 году.

Согласно популярной легенде, довольно-таки сказочный вид Тынской церкви якобы вдохновил Уолта Диснея на создание своего Замка Спящей красавицы. На самом деле или вымысел, это просто завораживает, особенно ночью, когда яркие прожекторы освещают башни, делая эффект еще более мощным.

Проезд

Следующая остановка — внутренний двор Унгельт (35), который находится за Тынской церковью.Чтобы попасть туда, направляйтесь на восток по Тынской. Вы пройдете 100 метров.

35. Унгельт

Ungelt (Týnský dvůr) — это красивый мощеный двор, который был космополитическим центром международной торговли во время Золотого века Праги и когда-то центром богатства города. Тысячи торговцев приезжали со всей Германии, Франции, Польши, России, Аравии, чтобы продавать меха, изобразительное искусство, одежду, специи и многие другие товары. Они собрались в этом укрепленном дворе, где они могли декларировать свои товары и оплачивать таможенные пошлины (что означает Унгельт на старонемецком языке).

Изюминкой двора является прекрасный Грановский дворец с аркадной лоджией. Это одно из наиболее хорошо сохранившихся пражских сокровищ эпохи Возрождения с красивым сграффито и фресками, изображающими сцены из Библии и Суд над Парижем из греческой мифологии. После столетий неиспользования Унгельт был чудесно отреставрирован и представляет собой заманчивую смесь высококлассных ресторанов и магазинов.

Trivia Tidbit

Золотой век Праги называют периодом позднего средневековья, когда император Священной Римской империи Карл IV выбрал Прагу своей императорской резиденцией с намерением превратить ее в самый великолепный город Европы.Он основал университет (Каролинум) и построил множество великих церквей и монастырей в готическом стиле. Он также инициировал несколько планов градостроительства, которые имели большое значение, таких как реконструкция Пражского Града, строительство нового каменного моста (Карлов мост) вместо моста Юдифь и основание Нового города.

Проезд

Ваша следующая остановка — базилика Святого Иакова (36), которая находится напротив внутреннего двора Унгельт на другой стороне Малой Штупартской.Вы пройдете 30 метров.

36. Базилика Святого Иакова

Пусть вас не обманывает относительно простой внешний вид базилики Святого Иакова (Bazilika Sv. Jakuba), ведь у нее самый красивый церковный интерьер в Старом городе. Найдите минутку, чтобы зайти внутрь, чтобы прогуляться по длинному нефу и полюбоваться парадом позолоченных статуй и картин под красочно расписанным фресками потолком, рассказывающих истории из жизни Девы Марии. Голубой свет в алтаре освещает одно из самых почитаемых сокровищ Праги — украшенную драгоценностями Мадонну Пьетатис.

На выходе ищите черное мумифицированное предплечье со сжатыми пальцами (свисающее на цепи с металлического столба в 5 метрах над входом). Согласно легенде, вор попытался украсть драгоценности у Мадонны Пьетатис на главном алтаре, но Дева схватила его за руку и держала так крепко, что монахам пришлось ампутировать ему руку. Сморщенная рука теперь висит здесь как предупреждение.

Проезд

Ваша следующая остановка — улица Целетна (37). Чтобы добраться туда, двигайтесь на юг по улице Malá Štupartská, поверните направо на Štupartská и поверните налево на Celetná.Вы пройдете расстояние 140 м.

ул. Целетна, 37,

Улица Целетна (Celetná Ulice) — одна из старейших улиц Праги, она проходит по старому торговому маршруту из Восточной Чехии. Он был заполнен примерно с 10 века, когда эта область была заполнена торговцами и гильдиями. Улица получила свое название от плетеных булочек, которые впервые здесь пекли в средние века.

Целетна прославилась в 14 веке как участок Королевского пути для коронационных шествий.Здесь есть несколько прекрасных романских и готических зданий, но большая часть разноцветных домов построена в стиле барокко и неоклассицизма.

Проезд

Ваша следующая остановка — Сословный театр (38). Чтобы попасть туда, двигайтесь на запад по Celetná, поверните налево на Kamzíková, снова поверните налево на elezná, а затем поверните налево на Rytířská. Вы пройдете расстояние 300 метров.

38. Сословный театр

Желто-зеленый и белый Сословный театр (Stavovské Divadlo) — один из лучших образцов неоклассической элегантности в Праге.Он был построен в 1783 году графом Ностицем Риенеком для влиятельной немецкой общины Праги. Это что-то вроде Мекки для поклонников Моцарта, поскольку 29 октября 1787 года здесь состоялась мировая премьера «Дон Жуана» (бронзовая статуя Коммендатора с капюшоном по бокам от главного входа слева), а сам Моцарт дирижировал с фортепиано. Опера сразу же стала хитом пражской публики, несмотря на то, что провалилась повсюду в Европе.

Из-за своей любви к Праге Моцарт также выбрал премьеру «Клеменцы ди Тито» в Сословном театре в 1791 году.Признавая сильную связь Моцарта с театром, чешский режиссер Милош Форман использовал его интерьер в своем знаменитом оскароносном фильме «Амадей».

Золото-синий зрительный зал театра похож на коробку из-под шоколада, и его можно увидеть только на представлении внутри. Сословный театр занимает особое место в истории Чехии, потому что именно здесь прозвучал чешский государственный гимн «Kde domov můj?» (Где мой дом?) Впервые была исполнена в рамках комедии Фидловачка Я.К. Тыль.

Проезд

Ваша следующая остановка — Дом Черной Мадонны (39). Чтобы добраться туда, двигайтесь на северо-восток по улице Ovocný trh, а затем поверните налево на Celetná. Вы пройдете расстояние 200 метров.

39. Дом Черной Мадонны

Поскольку вы стали свидетелями множества архитектурных стилей в этой бесплатной пешеходной экскурсии по Праге с гидом, вы можете добавить в список еще один стиль. Дом Черной Мадонны (Dům U cerné Matky Bozí) — один из лучших образцов кубистской архитектуры начала 20 века.

Хотя кубизм в основном ассоциируется с живописью, пражские архитекторы рассматривали его как альтернативу банальным историцистским тенденциям 19 века. В здании раньше располагался универмаг, а теперь в Музее декоративного искусства находится выставка чешского кубизма, а также красивое кафе в стиле кубизма 1920-х годов.

Проезд

Ваша следующая остановка — Пороховая башня (40). Чтобы добраться туда, направляйтесь на восток по Celetná прямо на U Prašné brány. Вы пройдете расстояние 170 м.

40. Пороховая башня

Пороховая башня или Пороховые ворота (Prašná Brána) — это причудливо оформленная темная внушительная готическая башня, которая когда-то была одним из 13 оригинальных входов в Старый город и знаменует начало пути королевской коронации. Название происходит от первоначального предназначения башни: хранить порох для защиты города. Башня датируется 15 веком, но была перестроена в 19 веке после сильных повреждений во время прусской осады 1757 года и увенчана одним из фирменных стилей Праги — трапециевидной крышей.

Проезд

Ваша следующая остановка — Муниципальный дом (41), который находится рядом с Пороховой башней.

41. Муниципальный дом

Если бы меня попросили выбрать мое любимое здание в Праге (я знаю трудную головоломку), я бы, вероятно, выбрал фантастический Муниципальный дом (Obecní Dům). Муниципальный дом — это флагманское здание в стиле модерн в Праге, которое было построено в 1911 году как центр для проведения концертов, вращающихся художественных выставок и кафе. Он был построен как выражение чешского национализма (в то время, когда чехи требовали независимости от Габсбургов).

Архитекторы черпали вдохновение в дизайне из тщательно продуманного парижского варианта ар-нуво, пренебрегая более сдержанным стилем «сецессион», излюбленным в Вене. Соответственно, именно здесь 28 октября 1918 года была провозглашена независимость Чехословакии.

Внешний вид Муниципального дома просто великолепен, он украшен лепниной и аллегорическими скульптурами, характерными для стиля модерн. Замысловатый балкон из кованого железа в окружении бронзовых атласов с фонарями, прекрасные витражи и мозаика превращают фасад здания в настоящее удовольствие для фотографирования.Самыми яркими особенностями отеля являются внушительный стеклянный купол, местная достопримечательность и мозаика над главным входом под названием «Посвящение Праге».

Интерьер здания также роскошен, лобби украшено статуэтками и фресками в стиле модерн, элегантными люстрами и мягкой мебелью. Кафе и рестораны внутри здания служат музеями с грандиозным декором и являются лучшим способом насладиться сверкающими люстрами, яркой мозаикой и изысканными изделиями из дерева без экскурсии.

Проезд

Следующая остановка — Юбилейная синагога (42). Чтобы добраться туда, двигайтесь на юго-восток по U Prašné brány, поверните направо на Na Příkopě, налево на Senovážné nám, а затем еще раз налево и продолжайте движение по Senovážné nám. Затем поверните направо в сторону Jeruzalémská и продолжайте движение, пока не дойдете до синагоги. Вы пройдете расстояние 550 метров.

42. Юбилейная синагога

Юбилейная синагога (Jubilejní synagoga) — самая новая и самая большая синагога в Праге. Он был построен в 1906 году и представляет собой великолепный гибрид стилей модерн и мавританского возрождения.Фасад синагоги отличается большой аркой и окном-розой с шестиконечной звездой Давида внутри.

Интерьер богато украшен коваными люстрами и красивым органом. Наверху находится удивительная выставка артефактов, фотографий и фильмов, подробно рассказывающих об истории пражской еврейской общины после Второй мировой войны.

Проезд

Ваша следующая остановка — Вацлавская площадь (43). Чтобы добраться туда, поверните направо на U Půjčovny, затем снова на Růžová, затем поверните налево на Jindřišská и продолжайте движение, пока не дойдете до площади.Вы будете идти пешком 600 метров.

43. Вацлавская площадь

Вацлавская площадь (Václavské náměstí) — главная достопримечательность Нового города в этой пешеходной экскурсии по Праге. Это точка опоры, вокруг которой вращается современная Прага. Название Вацлавская площадь несколько неверно, поскольку это скорее широкий, пологий бульвар, простирающийся примерно на 750 метров, чем площадь как таковая.

Вацлавская площадь была заложена Карлом IV в 1348 году и начала свое существование как конный рынок в центре Нового города.Он назван в честь святого Вацлава, покровителя Богемии, а на вершине площади находится памятник Святому Вацлаву, увенчанный статуей святого верхом на благородном коне.

Несмотря на средневековое происхождение площади, самое старое здание датируется только восемнадцатым веком, а подавляющее большинство намного моложе. Здесь представлены все художественные стили прошлого века, от неоренессанса и модерна до соцреализма и высокотехнологичного модернизма. Вацлавская площадь также является домом для нескольких блестящих торговых рядов (ведущих к магазинам, клубам, театрам и кинотеатрам), которые были построены во время коммерческого бума в начале 20-го века.

Два лучших здания, на которые стоит обратить внимание на Вацлавской площади, — это Дом Виля (Wiehlův dům), поразительное здание в стиле неоренессанса с красочными фресками, а также сграффито и Гранд Отель Европа, богато украшенное здание в стиле модерн с великолепным фасадом, увенчанным позолоченные нимфы.

Интересный факт

На протяжении большей части чешской истории Вацлавская площадь служила местом проведения публичных демонстраций и торжеств и, таким образом, стала свидетелем многих ключевых событий чешской истории.Это был один из сборных пунктов ликующей толпы 28 октября 1918 года, когда была объявлена ​​независимость Чехословакии. В 1939 году здесь собрались чехи, чтобы выступить против гитлеровской аннексии Богемии и Моравии. Во время вторжения в Варшавский договор в августе 1968 года здесь произошли одни из самых кровопролитных столкновений между советскими захватчиками и чехами. Именно здесь молодой студент философии Ян Палах в 1969 году принес в жертву себя в знак протеста против продолжающейся оккупации страны войсками Варшавского договора, а в ноябре 1989 года митинг протеста на площади против жестокости полиции привел к Бархатной революции и свержению коммунизма.

Проезд

Ваша следующая остановка — скульптура короля Вацлава верхом на мертвой лошади (44), которая находится внутри прохода Люцерна. Чтобы добраться туда, двигайтесь на юго-восток по Václavské nám и поверните направо на Pasáž Lucerna. Вы пройдете 100 метров.

44. Король Вацлав верхом на мертвой лошади

«Король Вацлав верхом на мертвой лошади» — последняя работа Давида Черни, которую вы увидите во время пешеходной экскурсии по Праге. Он расположен в стиле ар-деко Lucerna Arcade.Это сюрреалистическое и юмористическое произведение свисает с выложенного известковой плиткой купола. На нем изображен святой, сидящий на перевернутой мертвой лошади.

Это насмешливая ссылка на конную статую Святого Вацлава на Вацлавской площади и якобы высмеивающая Вацлава Клауса, бывшего президента Чехии. Какими бы ни были намерения Черни, результат получился забавным и интригующим.

Проезд

Следующая остановка — Национальный музей (45), который находится в конце Вацлавской площади.Чтобы попасть туда, выйдите из прохода Люцерна, поверните направо на Václavské nám и продолжайте движение прямо. Вы пройдете расстояние 550 метров.

45. Национальный музей

Национальный музей (Národní Muzeum) находится на вершине Вацлавской площади в громоздком здании в стиле неоренессанс. Построенный между 1885-1890 годами, он является одним из выдающихся памятников чешского национального возрождения. Он отличается монументальным стеклянным куполом в позолоченной раме, великолепным скульптурным убранством и аллегорическими фресками из истории Чехии.

Фасад здания настолько впечатляющий, что вторгшиеся советские солдаты в 1968 году приняли его за парламент. Коллекции в основном посвящены минералогии, археологии, антропологии и естествознанию.

История 101: Пражская весна

Реформисты в Коммунистической партии Чехословакии отреагировали на нежелание коммунистических властей принять более либеральный курс, взяв правительство под свой контроль в январе 1968 года. Секретарь Коммунистической партии Александр Дубчек предоставил прессе большую свободу слова и провозгласил радикальную реформу. программа, которая включала автономию Словакии, пересмотренную конституцию, гарантирующую гражданские права и свободы.Однако 21 августа с вторжением войск Варшавского договора демократические реформы так называемой «Пражской весны» резко остановились. Консервативные коммунисты вернулись к власти, и с ним было восстановлено тоталитарное правление и подавлено все инакомыслие.

Проезд

Ваша следующая остановка — Новый национальный музей (46), который находится рядом с Национальным музеем, до него можно добраться, перейдя улицу.

46. Новый национальный музей

Здание Нового Национального музея (Národní Muzeum — Nová budova) — одно из тех уродливых зданий коммунистической эпохи, которые можно ожидать встретить в Праге.Типичная для стиля соцреализма статуя торжествующего рабочего под его балдахином. Это уродливое здание когда-то было штаб-квартирой чехословацкого парламента во времена «железного занавеса».

С 1994 по 2008 год в этом здании размещалось Радио Свободная Европа. Сейчас в нем проходят временные выставки от имени Нового национального музея, представляющие важные исторические события или предметы из разных слоев общества.

Проезд

Ваша следующая и последняя остановка — Государственная опера (47), до которой можно добраться, продолжая идти прямо по улице.Вы пройдете расстояние 250 метров.

47. Государственная опера

Вы достигли конечной остановки осмотра достопримечательностей в этой пешеходной экскурсии по Праге, Государственной опере (Státní Opera). Он является ведущим оперным театром Праги с 1945 года и предлагает изысканный репертуар таких классических произведений, как Риголетто , Мадам Баттерфляй и Волшебная флейта . Он был построен в 1885 году немецкой общиной города и первоначально назывался Новым немецким театром, построенным, чтобы конкурировать с Чешским национальным театром.

Мне очень нравится неоклассический фасад Государственной оперы. Фронтон над лоджией с колоннами украшен фризом с такими фигурами, как Дионис и Талия. Интерьер также богато украшен сложной лепниной.

Что еще посмотреть в Праге

Очевидно, что в Праге есть на что посмотреть, помимо того, что мы рассмотрели в нашей пешеходной экскурсии. Такие места, как фантастический храм Лорето, изысканный Страговский монастырь, тихая крепость Вышеград, Чешский национальный театр, Музей коммунизма и многие другие достопримечательности заслуживают того, чтобы их посетить.

Где остановиться в Праге

Удобно останавливаться в районах Старого города, Нового города и Малого квартала или рядом с ними, поскольку они являются хорошей отправной точкой для осмотра достопримечательностей. Здесь есть масса хороших вариантов на любой бюджет.

Хостел: Хостел Прага Тын, отличный выбор в 2 минутах от Староместской площади.
Бюджет: Palac U Kocku, удивительный бюджетный отель в 2 минутах от площади Старого города.
Средний уровень: Арчибальд на Карловом мосту, в 2 минутах от Карлова моста, в Малом квартале.
Разоритель: Палас-отель в стиле модерн, роскошный лучший выбор в 5 минутах от Вацлавской площади.


Что вы думаете? Вам понравилась наша пешеходная экскурсия по Праге с гидом? Есть ли еще какие-то остановки, которые мы должны добавить? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже!

О Михире

Привет, я Михир! Я родился в Индии, вырос там и в Австралии, прежде чем провел почти десять лет в Финляндии. Я страдаю хроническим заболеванием папоротника и всегда с нетерпением жду новых приключений.Помимо путешествий, я также люблю любимых кошек, архитектуры, искусства, пива, классических фильмов, истории, крикета и австралийского футбола.

Комментировать

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *